Digitalna knjižnica Menerga Webinara o profesionalnim ventilacijama bazena, kuhinja, proizvodnih hala, industrijskih objekata i korištenju plitke geotermalne energije u zgradama. Webinari su namijenjeni projektantima, energetskim inženjerima, investitorima, izvođačima radova, arhitektima.

Pratite naš LinkedIn ili Facebook profil za informacije o daljnjim webinarima.

drago-wolf-menerga

u živo:
21. Travanj 2022
u 10h

HKA

Za članove HKA
1 sat edukacije

U webinaru ćemo se dotaknuti sljedećih tema:

 • Izrada idejnog rješenja za smanjenje troškova energije u vašoj zgradi: konceptualna priprema ogrjevne i rashladne energije kod novogradnje ili rekonstrukcije zgrada.
 • Kakva se ugodnost bivanja može očekivati nakon provedenih mjera?
 • Period povrata investicije u prosjeku sa životnim ciklusom rješenja: Odlučivanje o vrsti geotermalnog izvora: podzemna voda; geosonda.
 • Budućnost brzog prijelaza na obnovljive izvore energije: standardizirano tehničko rješenje pripreme ogrjevne i rashladne energije korištenjem plitke geotermalne energije („Ready-to-Operate“).
 • Ekonomika ulaganja u iskorištavanje plitke geotermalne energije i budućnost iznimnog potencijala tog energenta u Adriatic regiji.
bojan-gavez-menerga

u živo:
7. Travanj 2022
u 10h

U webinaru ćemo se dotaknuti sljedećih tema:

 • Kako jednostavno, ugodno i ekološki prihvatljivo hladiti velike zgrade: upotreba pasivnog hlađenja u novogradnji i rekonstrukciji zgrada.
 • Udobnost u prostoru koja doprinosi produktivnosti: termički aktivna betonska konstrukcija, podno, stropno i zidno hlađenje.
 • Suvremeni obnovljivi izvori energije: Istovremeno pasivno hlađenje i dodatna priprema aktivne rashladne i ogrjevne energije pomoću geotermalne dizalice topline.
 • Kako ponovno iskoristiti višak energije u zgradi? Priprema toplinske energije za grijanje potrošne tople vode.
 • Pasivno i indirektno adijabatsko hlađenje u sustavima klimatizacije i ventilacije.
bojan-gavez-menerga

u živo:
28. Listopad 2021
u 10h

Za članove HKIS
sati edukacije

Webinar će obuhvatiti sljedeće teme:

 • Kako obnoviti stare građevine – zaštićene spomeničke građevine ?
 • Da li je to uopće moguće? Da li je isplativo?
 • Tko sve mora sudjelovati u obnovi i kako započeti ?
 • Kakve instalacije predvidjeti ?
 • Je li uopće moguće osigurati boravišne uvjete kod obnove zaštićenih spomeničkih građevina ?
 • kako ventilirati zaštićene spomeničke građevine s obzirom na konstrukcijske osnove starih građevina ?
 • Je li uopće moguće učinkovito korištenje energije na zaštićenim spomeničkim građevinama ?
 • Na kakav način uključiti korištenje obnovljivih izvora energije ?
 • Kako poštivati postojeće i nadolazeće propise pri obnovi zaštićenih spomeničkih građevina ?
 • Kroz sva navedena pitanja ćemo tražiti i dati odgovore na primjeru obnove objekta Stara Cukrarna, danas Galerije Cukrarna Ljubljana.
 • Pitanja i odgovori (Q+A)
danijel_mursic_menerga

u živo:
21. listopad, 2021
u 10h

Za članove HKIS
sati edukacije

WEBINAR: BESPLATNO HLAĐENJE UZ KORIŠTENJE MORA KAO IZVORA TOPLINSKE ENERGIJE U HOTELIMA NA OBALI

Webinar će obuhvatiti sljedeće teme:

 • Sunčevo zračenje na površinu zemlje
 • Bilanca energijskih tokova pri sunčevom zračenju
 • More kao pasivna rashladna energija
 • Površinski sistemi grijanja i hlađenja
 • Termička aktivacija betonske konstrukcije
 • Predhlađenje vanjskoga zraka s pasivnom rashladnom energijom
 • Priprema rashladne energije s visokim EER
 • Priprema ogrjevne energije s visokim COP
 • Minimalna priključna električna snaga geotermalne dizalice topline
 • Priprema energije za protočni sistem grijanja potrošne tople vode
 • Ušteda električne priključne snage pri elektroenergetskom sustavu
 • Mogući državni poticaji pri korištenju plitke geotermalne energije
 • Pitanja i odgovori (Q+A)
webinar-prozracivanje-unutranjih-bazena
drago-wolf-menerga

u živo:
14. Listopad 2021
u 10h

Za članove HKIS
sati edukacije

WEBINAR: KLIMATIZACIJA BAZENA I WELNESSA, PRIMJER: BAZEN ILIRIJA

Webinar će obuhvatiti sljedeće teme:

 • kakve klimatske uvjete želimo u bazenskom prostoru
 • kako odabrati potrebni klimatizacijski uređaj
 • distribucija zraka u prostoru
 • kako spriječiti rošenje stakala – primjer – bazen Ilirija Ljubljana
 • pitanja i odgovori (Q&A).
bojan-gavez-menerga

u živo:
21. Travanj 2021
u 14h

hkis
HKA

Za članove HKIS
2 sata edukacije

Za članove HKA
1 sat edukacije

Na Webinaru Primjer studije: Vrtić Kamnitnik (Škofja Loka) – rješenje 360° s uporabom plitke geotermalne energije za škole, vrtiće i javne zgrade  predstavit čemo slijedeće teme:

 • primjer dobre prakse: Vrtić Kamnitnik; Škofja Loka
 • od energetskog koncepta do konačne izvedbe: Kako smo zatvorili jaz između teorije i prakse?
 • Predstavljanje rješenja s korištenjem plitke geotermalne energije za „besplatno“ grijanje i hlađenje
 • Energetski „jing-jang“ i pohranjivanje energije ljeti/zimi
 • Predstavljanje rješenja ventilacije i klimatizacije
 • Upravljanje zgradom za energetsku optimizaciju s centralnim nadzornim i upravljačkim sustavom (CNUS)
 • tehnički izazovi za arhitekte,
 • tehnički izazovi za projektante.
 • Tehnični izzivi za projektante.
webinar- koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgrade-arhitekti
branko-zelenko-menerga

u živo:
14. Travanj 2021
u 14h

hkis
HKA

Za članove HKIS
2 sata edukacije

Za članove HKA
1 sat edukacije

Na webinaru Ventilacija zgrada i COVID 19: Zdravlje i projektiranje ventilacije sukladno situaciji COVID 19  predstavit čemo slijedeće teme:

 • Ventilacija i COVID-19: istine i mitovi
 • Zašto je ventilacija lako dio rješenja ali i dio problema pri prijenosu zaraze s korona virusom
 • Distribucija aerosola u prostoru i primjeri širenja zaraze
  • učionica u osnovnoj školi
  • otvoren ured („open space office“)
  • restoran
 • Odvod / dovod zraka u prostoru i  važnosti projektiranja za sprječavanje zaraze
 • Izdisaj i propuh
 • projektiranje i zdravlje – novi aspekti u projektiranju tehničkih rješenja,
 • kako odabrati prave ventilacijske uređaje?
 • Poseban primjer: COVID-19: bazeni i kupališta
 • „Clean rooms“

 

webinar-hydrotemp-energetski-hidravlicni-modul
danijel_mursic_menerga

u živo:
22. listopad, 2020
u 14h

Ko-organizator:
Hrvatska Komora Arhitekta

hrvatska-komora-arhitekta

WEBINAR: KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA ZA ARHITEKTE

Na Webinaru Korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama za arhitekte predstavit čeme slijedeće teme:

 • Kako arhitekt može projektirati uporabu OIE u zgradama?
 • Plitka (!) Geotermalna energija – skriveni potencijal grijanja / hlađenja,
 • Što je “energetski jing-yang”?
 • Kakve su dimenzije strojarnice za eksploataciju OIE?
 • Energetika zelene zgrade – zelena priprema toplinske i rashladne energije.
 • Pitanja i odgovori (Q+A)
webinar- koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgrade-arhitekti
branko-zelenko-menerga

u živo:
15. listopad, 2020
u 14h

hrvatska-komora-inzenjera-strojarstva-hkis

WEBINAR: ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA POVRATA TOPLINE U UREĐAJIMA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU

Na Webinaru Analiza učinkovitosti sustava povrata topline u uređajima za ventilaciju i klimatizaciju predstaviti ćemo slijedeće teme:

 • Proračun potrebne količine svježeg zraka za prostorije za boravak i ostale prostorije
 • Prikaz termodinamičkih promjena stanja vlažnog zraka u h-x dijagramu
 • Utjecaj povratka topline u uređajima za ventilaciju i klimatizaciju na dimenzioniranje potrebne snage grijača i hladnjaka
 • Održavanje sustava za povrat topline i propuštanje zraka na njima
 • Tehnička svojstva sastavljenih sustava rekuperacije
 • Pitanja i odgovori (Q+A)
webinar-analiza-ucinkovitosti-sustava-povrata-topline-uređajima-prozracivanje-klimatizacija
regvart_niko_menerga

u živo:
8. listopad, 2020
u 14h

Ko-organizator:
Andivi

andivi_logo_small

WEBINAR: CENTRALNI NADZORNI I UPRAVLJAČKI SUSTAV I MODERNA AUTOMATIZACIJA ZGRADA

Na webinaru Centralni nadzorni i upravljački sustav i moderna automatizacija zgrada ćemo predstaviti slijedeće teme:

 • Što uključuje moderni Centralni nadzorni i upravljački sustav (CNUS)?
 • Koje su osnovne i napredne funkcionalnosti CNUS-a u zgradama?
 • Koja je uloga korisničkog iskustva u koncipiranju sustava?
 • Kako algoritam i korisnik utječu na uštedu energije?
 • “Know-How” u oblaku,
 • Kako se postojeći sustavi ventilacije i klimatizacije mogu nadograditi modernom automatizacijom?
 • Pitanja i odgovori (Q+A)
webinar-hydrotemp-energetski-hidravlicni-modul
drago-wolf-menerga
bojan-gavez-menerga

u živo:
1. listopad, 2020
u 14h

WEBINAR: HYDROTEMP – ENERGETSKI I HIDRAULIČKI MODUL

Na Webinaru HydroTemp – energetski i hidraulički modul su obrađene sljedeće teme:

 • HydroTemp – novi odgovor na poznate izazove u strojarnici
 • Ideja prijenosa energije u zemljani kolektor i sinkronizacije procesa
 • Kako ubrzati i pojednostaviti postupak projektiranja s Hydrotemp    uređajem?
 • Kako ubrzati i pojednostaviti postupak izvođenja instalacija s Hydrotemp uređajem?
 • Kompaktnost i kompatibilnost s drugim sustavima.
 • Kako se HydroTemp spaja na dizalicu topline i rashladni agregat
 • Režimi rada: Grijanje, hlađenje, pasivno hlađenje, odvod kondenzacijske topline, kombinacija različitih režima rada
 • Pitanja i odgovori (Q+A)
webinar-hydrotemp-energetski-hidravlicni-modul
drago-wolf-menerga

u živo:
10. rujan, 2020
u 14h

WEBINAR: LCC ANALIZA VENTILACIJSKIH SUSTAVA

Na Webinaru  LCC Analiza ventilacijskih sustava su obrađene sljedeće teme:

 • Proračun potrebne priključne snage grijača i hladnjaka
 • Priprema potrebnih ulaznih podataka uspoređenih sustava
 • Metode izračuna uštede energije
 • Implementacija LCC softvera za proračun
 • Prikaz omjera ušteđene priključne snage grijaća i hladnjaka ventilacijskih uređaja
 • Pitanja i odgovori (Q+A)
lcc-analiza-ventilacijskih-sustava
branko-zelenko-menerga
drago-wolf-menerga

WEBINAR: VENTILACIJA UNUTARNJIH BAZENA

Na Webinaru Ventilacija unutarnjih bazena su obrađene sljedeće teme:

 • Kako projektirati energetsko učinkovit bazenski prostor?
 • Što diktiraju energetski trendovi?
 • Koje su zamke i na šta morate obratiti pažnju prilikom optimizacije energetike vašeg bazena?
 • Koji su problemi koje poznajemo iz prakse kod izvođenja bazena?
 • Što vrijedi uzeti u obzir pri odabiru uređaja za prozračivanje?
 • Kako ponovo koristiti otpadnu toplinu?
 • Kako osigurati optimalne uvjete boravka u bazenskom prostoru?
webinar-prozracivanje-unutranjih-bazena
bojan-gavez-menerga

WEBINAR: VENTILACIJA VELIKIH KUHINJA

Na Webinaru Ventilacija velikih kuhinja su obrađene sljedeće teme:

 • Uvod u prozračivanje kuhinje – primjenjivi zakoni, propisi, preporuke
 • Izračun potrebne količine svježeg zraka prema EN 16282-1:2017 i usporedba s VDI 2052:04-2017
 • Odabir distribucijskih elemenata – načini distribucije zraka u kuhinji
 • Načini za izlučivanje aerosola u kuhinjskoj napi ili u kuhinjskom stropu, sustav kanala
 • Načini povrata topline u komori za prozračivanje
 • Mogućnosti povrata topline prilikom instaliranja mehaničkog rashladnog sustava u komoru za prozračivanje
webinar-prozracivanje-velikih-kuhinja-restorana
danijel_mursic_menerga

WEBINAR: ISKORIŠTAVANJE PLITKE GEOTERMALNE ENERGIJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE VELIKIH ZGRADA

Na Webinaru Iskorištavanje plitke geotermalne energije za grijanje i hlađenje velikih zgrada su obrađene sljedeće teme:

 • Uvod – Plitka geotermalna energija i njezin potencijal – podzemne vode, rijeke, mora, jezera, energija zemlje …
 • Priprema energenta za grijanje i korištenje geotermalnih izvora,
 • Priprema energenta za hlađenje,
 • Regeneracija geotermalnog izvora i efikasnost potrošnje električne energije,
 • Istodobna priprema potrošne tople vode.
webinar-iskoristavanje-plitke-geotermalne-energije
bojan-gavez-menerga
branko-zelenko-menerga

WEBINAR: VENTILACIJA PROIZVODNIH HALA I INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA

Na Webinaru Ventilacija proizvodnih hala i industrijskih postrojenja su obrađene sljedeće teme:

 • Kako projektirati energetski učinkovitu proizvodnu halu?
 • Koje su zamke i na što treba paziti da se izbjegnu problemi poznati iz prakse?
 • Što vrijedi uzeti u obzir kod odabira uređaja za prozračivanje?
 • Kako ponovo koristiti otpadnu toplinu?
 • Kako osigurati optimalne radne uvjete?
webinar-prozracivanje-proizvodne-hale
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search