Rashladni agregat (chiller) za odvođenje viška topline iz prostora s visokim toplinskim opterećenjem, za hlađenje industrijskih proizvodnihprocesa, ili za komfornu klimatizaciju

Sustav hlađenja s rashladnom vodom moguće je pronaći u različitim područjima: ili za odvođenje viška topline iz prostora s visokim toplinskim opterećenjem, za hlađenje industrijskih proizvodnih procesa, ili za komfornu klimatizaciju u objektima. Rashladni agregati grupe Hybridtemp 97 i 98 su za tu namjenu optimalno prilagođeni. Chiller „sve-ujednom” nudi učinkovit sustav hlađenja, na najmanjem mogućem prostoru. Komponente za hlađenje koje obično moraju biti instalirane u ili na objektu, u pravilu nisu potrebne – a to bitno smanjuje ukupne investicijske troškove. Rashladni agregat Hybridtemp je bio razvijen u dvije različite verzije, kao grupa 97, gdje je dan naglasak na dostizanju optimalnih koeficijenata iskoristivosti a što se iskazuje kroz vrlo visoku učinkovitost, i grupa 98, gdje je dan naglasak na postizanju što viših performansi na što manjem prostoru. Kombinacija visoko učinkovitih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem uvijek jamči učinkovite režime rada.

Ostale karakteristike i opcije:

 • visoka korozijska zaštita s cink elektrodom, zaštita sastavnih dijelova s
  uronjenom katodnom zaštitom, kao i sastavni dijelovi od plastičnih materijala,
 • ugradnja elektronskog ekspanzijskog ventila,
 • energetski ekonomični EC-ventilatori,
 • filtracija zraka u svakom režimu rada,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • rashladni agregat Hybritemp izrađen u potpunosti i spreman za rad; sadrži sve elemente za
  proizvodnja rashladne vode, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s pokusnim radom chiller-a u proizvodnji

Opcije

 • regulacija mulja pri korištenju omekšane vode obzirom na provodljivost
  vode,
 • iskorištenje otpadne topline kompresorskog rashladnog sustava za različite namjene grijanja,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko:

 • Učinkovita proizvodnja rashladne energije uz upotrebu prirodnih izvora
 • Širok spektar snage pri istovremeno visokim vrijednostima EER i ESEER
 • Pouzdana proizvodnja rashladne energije čak i pri vrlo visokim vanjskim temperaturama
 • Kompresorski rashladni sustav i sustav slobodnog hlađenja optimalno usklađeni obzirom na primjer upotrebe
 • Kompaktni rashladni agregat s ugrađenim sustavom za odvod kondenzacijske topline, tako da nema rashladnih elemenata po fasadi ili krovu
 • Niska potrebna protočna količina zraka za odvođenje topline
 • Integrirana upravljačka i regulacijska oprema, kompatibilna sa svim CNS sustavima

Opis rada

Slobodno hlađenje i evaporativno hlađenje

Pri umjereno niskoj temperaturi i vlazi vanjskog zraka, toplinska energija vezana u procesnoj vodi odvaja se pomoću vanjskog zraka. Za daljnje sniženje temperature vanjskog zraka i povećanje rashladne snage, uključuje se evaporativno hlađenje. Procesna voda se u srednjem izmjenjivaču topline ohladi na željenu temperaturu polaza. Regulacija rashladne snage je kontinuirana.

Režim djelomičnog opterećenja sa slobodnim i evaporativnim hlađenjem: odvod kondenzacijske topline kompresorskog rashladnog sustava s OZ

Pri povišenju temperature i vlage vanjskog zraka smanjuje se učin evaporativnog hlađenja a s time i evaporativnim hlađenjem odvedena toplinska energija. Ako se procesna voda u srednjem izmjenjivaču topline ne može ohladiti na željenu temperaturu polaza, dodatno se ohladi na isparivaču kompresorskog rashladnog sustava. Kondenzacijska toplina nastala u režimu djelomičnog opterećenja odvodi se otpadnim zrakom u okoliš.

Režim normalnog opterećenja sa slobodnim i evaporativnim hlađenjem: odvod kondenzacijske topline kompresorskog rashladnog sustava s OZ i sa sekundarnim krugom

S povećanjem udjela kompresorskog hlađenja u ukupnoj bilanci potrebne rashladne snage, kondenzacijska toplina se odvaja u serijskoj kombinaciji izmjenjivača topline. DDC upravljač regulira mehanički rashladni sustav tako da se postigne optimalni faktor hlađenja EER.

Režim punog opterećenja: hlađenje s kompresorskim rashladnim sustavom

Kada su temperaturni uvjeti najteži, sva se potrebna rashladna energija proizvede s kompresorskim rashladnim sustavom. Uslijed višestupanjskog odvoda kondenzacijske topline, potrebna je niža protočna količina zraka.Zahvaljujući evaporativnom hlađenju postižu se niski tlakovi kondenzacije, što ponovo vodi visokim faktorima hlađenja EER.

Dokumenti

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search