Dizalica topline za štednju energije iz vode

Topla otpadna voda se često ispušta u kanalizaciju zajedno s toplinom koju sadrži. Uređaji grupe Aquacond povrate vrlo veliki udio te toplinske energije koju prenesu na svježu vodu. S kombinacijom rekuperatora i dizalice topline potrebno je svega 10% energije koja bi bila potrebna za zagrijavanje vode klasičnim načinom. Standardno ugrađeni sustav za čišćenje izmjenjivača topline omogućava upotrebu uređaja i kada je na raspolaganju zaprljana otpadna voda. Dragocjenu energiju vraćate i dobijete nazad – posvuda gdje se otpadna voda skuplja i gdje se istovremeno mora pripremati svježa voda, kao npr. pri tuširanju, u bazenskim prostorima, bolnicama ili domovima za starije, praonicama, kao i u mnogim industrijskim procesima.

Ostale karakteristike i opcije:

 • konstantne protočne brzine zbog nepromijenjenih presjeka cjevovoda na toku otpadne vode,
 • dizalica topline s hermetičkim kompresorom rashladnog sustava, hlađenim usisnim plinom i postavljenim na prigušivače vibracija,
 • uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad; sadrži sve elemente za povrat toplinske energije iz otpadne vode, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s pokusnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • izvedba bez automatskog čišćenja izmjenjivača topline – rekuperatora,
 • dodatna predfiltracija otpadne vode s grubim filtrom,
 • izvedba sa sigurnosnim izmjenjivačem topline i time razdvojenom otpadnom i svježom vodom,
 • By-pass izmjenjivača topline – rekuperatora,
 • daljinsko održavanje i nadzor
 • i mnogo više.

Ukratko:

 • Povrat toplinske energije iz čiste ili uprljane otpadne vode za zagrijavanje svježe vode
 • S manjenje ogrjevnih potreba za grijanje svježe vode sve do 90%
 • Automatsko čišćenje izmjenjivača topline – rekuperatora
 • Regulacija protočnih količina
 • Uređaj se može koristiti i kao sustav povrata rashladne energije
 • Integrirana upravljačka i regulacijska oprema, kompatibilna sa svim CNS sustavima

Opis rada

Namjena uređaja Aquacond je, da hladnu svježu vodu energetski učinkovito zagrije na odgovarajuću temperaturu potrošne tople vode. Kao izvor topline koristi se toplinska energija otpadne vode. Prijenos topline odvija se u kombinaciji rekuperativnog izmjenjivača topline i dizalice topline.

Prvo topla otpadna voda struji kroz rekuperator a zatim i kroz isparivač dizalice topline. Jednaka količina svježe vode struji u suprotnom smjeru prvo kroz rekuperator a zatim kroz kondenzator dizalice topline. Veći dio toplinske energije vezane u otpadnoj vodi se prenese na svježu vodu već u rekuperatoru. Taj proces odvija se efikasno zbog učinkovitog protustrujnog načina prijenosa topline koji ne troši dodatnu energiju. Na isparivaču dizalice topline otpadnoj vodi se dalje oduzima dio toplinske energije koja se na kondenzatoru dizalice topline predaje prethodno predgrijanoj svježoj vodi. Zbog optimalne usklađenosti pojedinih komponenti dostižemo visoki stupanj faktora grijanja (COP=11).

Ujednačeni presjeci cjevovoda otpadne vode osiguravaju jednoliko visoke brzine strujanja. Tako se konstrukcijski smanjuje mogućnost hvatanja nečistoća za stjenku cijevi izmjenjivača topline što bi oslabilo učin prijenosa toplinske energije u rekuperatoru. Unatoč jednakomjernom protoku otpadne vode ostaje mogućnost da se u toploj otpadnoj vodi nalaze otopljeni sapuni, masti i ostale tvari koje se u fazi hlađenja talože na stjenke izmjenjivača topline.

Isto tako može zbog zasićenja otpadne vode s organskim spojevima doći do razvoja bakterija i stvaranja mulja koji se taloži na površini izmjenjivača topline. Radi sprječavanja tih pojava, sistem automatskog čišćenja izmjenjivača topline u jednakim vremenskim intervalima propusti pročistače kroz cjevovod otpadne vode. Pročistači odstranjuju nataložene tvari sa stijenke cijevi te time sprječavaju nastajanje taloga na površini izmjenjivača topline.

Dokumenti

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search