Odvođenje topline iz prostora s visokim toplinskim opterećenjima u režimu rada s optočnim zrakom.

Uređaji grupe Adcoolair 75 omogućuju odvođenje topline iz računalnih centara i ostalih prostora s visokim toplinskim opterećenjima u režimu rada s optočnim zrakom. Kombinacija serijski ugrađenih sustava indirektnog slobodnog hlađenja, „adijabatskog“ evaporativnog hlađenja i kompresorskog rashladnog sustava regulirane snage, uz minimalne dimenzije i niske unutarnje padove tlaka na zračnoj strani, osigurava učinkovito odvođenje topline s vrlo niskim uložkom energije. Ugradnja energetski učinkovitih EC-ventilatorskih jedinica u kombinaciji s regulacijom volumnih protoka na temelju stvarnih zahtjeva dodatno smanjuje pogonske troškove. Uređaji grupe Adcoolair 75 su optimalno prilagođeni za upotrebu pri visokim temperaturama povratnog zraka. Kombinacija visoko učinkovitih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem uvijek jamči učinkovite režime rada.

Ostale karakteristike i opcije:

 • visoka električna učinkovitost jer su sve komponente dizajnirane na niske padove tlaka,
 • energetski ekonomični EC-ventilatori,
 • križni izmjenjivač topline (rekuperator) iz polipropilena otporan na koroziju,
 • mogućnost isključenja grijača kartera,
 • ugradnja elektronskog ekspanzijskog ventila,
 • filtracija zraka u svakom režimu rada,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • intenzivna kontrola kvalitete s pokusnim radom uređaja u proizvodnji

Opcije

 • integriran By-pass OZ/VZ za sprječavanje stvaranja kondenzata pri niskim vanjskim temperaturama,
 • iskorištenje otpadne topline kompresorskog rashladnog sustava za
  različite namjene grijanja,
 • vodeni hladnjak zraka umjesto integriranog kompresorskog rashladnog sustava,
 • izvedba za vanjsku montažu,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Na kratko:

 • Učinkovita proizvodnja rashladne energije uz upotrebu prirodnih izvora
 • Kompaktne dimenzije uređaja optimirane za ugradnju u tehničke prostore – strojarnice bez dodatnih rashladnih tornjeva
 • Pouzdana proizvodnja rashladne energije čak i pri vrlo visokim vanjskim temperaturama
 • Nema onečišćenja procesnog zraka prašinom ili s korozivnim štetnim tvarima
 • Nema utjecanja na stanje vlage procesnog zraka
 • Niska potrebna protočna količina zraka za odvođenje topline
 • Vrlo dobre PUE vrijednosti do 1,1
 • Integrirana upravljačka i regulacijska oprema, kompatibilna sa svim CNS sustavima

Opis rada

Indirektno slobodno hlađenje pri niskim vanjskim temperaturama

Topli procesni (prostorni) zrak odvodi se ventilatorom povratnog zraka iz prostora s visokim toplinskim opterećenjima te se vodi kroz asimetrični križni izmjenjivač topline – rekuperator. Istovremeno se za preuzimanje topline na drugoj strani, kroz rekuperator vodi vanjski zrak. Zračni tokovi u rekuperatoru su fizički potpuno odvojeni. Procesni zrak se tako u rekuperatoru radi rashladnog potencijala vanjskog zraka ohladi. U tom režimu nema potrebe za uključivanje drugih komponenti rashladnog sustava.

Režim „adijabatskog” hlađenja pri srednjim vanjskim temperaturama

Procesni zrak se hladi s indirektnim „adijabatskim” evaporativnim hlađenjem. Uključivanje kompresorskog rashladnog sustava još nije potrebno. Time je moguće volumni protok VZ/OZ zraka, koji odvaja toplinu, prilagoditi što znači i smanjenu radnu snagu ventilatorske jedinice.

Rad pri višim vanjskim temperaturama

U ljetnom režimu rada, pri vrlo visokim vanjskim temperaturama, dodatno se
„adijabatskom” evaporativnom hlađenju pridoda i kompresorski rashladni sustav sa Scroll kompresorima regulirane snage. Procesni zrak se u prvom koraku jako rashladi ali ne i ovlaži. U sljedećem koraku procesni zrak se na isparivaču ohladi na željenu temperaturu dobavnog zraka. Toplina odvedena procesnom zraku predaje se otpadnom zraku. Pošto „adijabatsko” evaporativno hlađenje osigurava 50% zahtijevane rashladne snage, kontinuirano reguliran kompresorski rashladni sustav je sukladno dimenzioniran na preostalih 50% ukupne rashladne snage.

Opcijski: By-pass OZ/VZ zrak

Za kontrolu odvlaživanja procesnog zraka moguće je predgrijati vanjski zrak preko integrirane OZ/VZ zaklopke. Na taj način se postižu dodatni učini uštede energije.

Opcijski: Vodom hlađeni kondenzator

Toplinsku energiju procesnog zraka odvedenu na isparivaču kompresorskog
rashladnog sustava moguće je pomoću vodom hlađenog kondenzatora iskoristiti za grijanje ili za zagrijavanje potrošne tople vode. U tom slučaju kompresorski rashladni sustav radi kao dizalica topline. Inteligentna regulacija osigurava da kompresorski rashladni sustav, ako se pojavi potreba za grijanjem, primarno radi kao dizalica topline.

Dokumenti

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search