hydrotemp-energetski-modul-hidraulicni-modul-menerga-obnovlivi-izvor

HydroTemp: energetski i hidraulični modul – 360° rješenje za pripremu energije za grijanje i hlađenje

HydroTemp jest energetski + hidraulični modul koji povezuje proizvodnju i potrošnju toplinske i rashladne energije iz obnovljivog izvora.

Uređaj HydroTemp jest energetsko-hidraulični modul koji povezuje proizvodnju i potrošnju toplinske i rashladne energije iz obnovljivog izvora. U jednom kompaktnom uređaju objedinjen je energetski i hidraulični modul koji zgradi omogućuje:

 • aktivno grijanje; na način da upotrebljava toplinu iz obnovljivog izvora
 • aktivno hlađenje; na način da višak topline predaje obnovljivom izvoru
 • pasivno hlađenje; na način da prenosi rashladnu energiju iz obnovljivog izvora.

Kombinacija obaju modula u jednom uređaju omogućuje nadziranu, učinkovitu i optimiziranu uporabu obnovljivog izvora na termodinamički najučinkovitiji način. Cijevi unutar uređaja izvedene su s najkraćim udaljenostima i s minimalnim hidrauličnim preusmjerenostima. Uređaj stoga ima minimalan gubitak energije te funkcionira na ekološki prihvatljiv način.

S pomoću uređaja HydroTemp zgrada može osigurati gotovo besplatnu toplinsku i rashladnu energiju iz obnovljivog izvora energije.

Što uređaj HydroTemp omogućuje?

Energetsko-hidraulični modul HydroTemp omogućuje prijenos i pohranu plitke geotermalne energije. Ta se energija može iskoristiti za „besplatno grijanje” i hlađenje zgrade.

Uređaj HydroTemp pomaže pametno regulirati višak i nedostatak energije.

Višak toplinske energije ljeti pohranjuje za zimu. Višak rashladne energije zimi pohranjuje za ljeto.

Privremeno pohranjuje energiju u zemlji koja predstavlja skladište energije i potpuno obnovljiv izvor.

100% kompatibilnost s toplinskom pumpom i rashladnom jedinicom u jednom Menerga RewaTemp uređaju.

hydrotemp_pasivno-hlađenje

Uređaj energiju „pretače” s jednog godišnjeg doba u drugo godišnje doba, dok je u međuvremenu pohranjuje na ekološki prihvatljiv način.

Prednosti

OPERATIVNI TROŠKOVI

Zajamčeni su najniži operativni troškovi pri transformaciji obnovljivog izvora.

BRZA UGRADNJA

Tipski uređaj omogućuje brzu i preciznu ugradnju.

Mala površina

Zajamčena je minimalna potrebna tlocrtna površina strojarnice objekta.

TRANSPARENTNI Nadzor

Kompletan nadzor uporabe obnovljivog izvora.

Radni vijek

Produljen radni vijek toplinske pumpe / rashladnog agregata.

Prijenos energije

Riječ je o procesu prijenosa energije iz zemlje koji se odvija tako da:

 • kad nam treba toplinska energija (zimi), nju iz zemlje prenesemo za grijanje
 • kad nam treba rashladna energija (ljeti), nju iz zemlje prenesemo za hlađenje.

Pohranjivanje energije

Riječ je o ekološki sigurnoj pohrani energije u zemlji koja se odvija na način da:

 • kad imamo višak toplinske energije (ljeti), nju u zemlji pohranjujemo za zimu, kako bi se njome grijali
 • kad imamo višak rashladne energije (zimi), nju u zemlji pohranjujemo za ljeto, kako bi se njome hladili.

Riječ je o „energetskom Jing-Jangu”, odnosno tzv. prijelazu energije koji nam omogućuje ekološki neosporno pohranjivanje energije od trenutka kad je imamo previše do trenutka kada je imamo premalo.

Zašto je HydroTemp novitet u području strojarskih instalacija?

HydroTemp je uređaj koji predstavlja važan dio strojarskih instalacija, budući da uz toplinsku pumpu / rashladni agregat brine o tome da je cjelokupni sustav protoka medija izveden pravilno, sustavno i sinkronizirano. On povezuje izmjenjivače topline sa spremnicima energije i toplinskom pumpom / rashladnim agregatom.

Uređaj HydroTemp predstavlja novitet upravo zbog toga što kombinira sve što je nekada projektant morao planirati i izračunavati sam – nakon što se odlučio za implementaciju toplinske pumpe.

Sada projektant za to može odabrati tipski proizvod. Na taj način postaju suvišni izračuni dimenzioniranja izmjenjivača topline, spremnika za vodu i njihovog rasporeda u strojarnici. Suvišni postaju i brojni mali detalji koje je bilo potrebno planirati.

Potonje je od projektanta tražilo mnogo vremena i koncentracije. Međutim, sada je to moguće odabrati brzo, precizno i bez komplikacija, a što je najvažnije, u potpunosti sinkronizirano sa sustavom za optimalan rad.

Time je osigurana velika brzina i preciznost kod izvođenja projekta.

Također izbjegavamo nepotrebnu provjeru namjenski izrađene instalacije i digitalne regulacije za povezivanje izmjenjivača topline i preusmjeravanje toka medija. Vlasnici zgrada na taj će način mnogo uštedjeti na montaži instalacija.

Režimi rada

Uređaj HydroTemp sadržava 8 prethodno programiranih različitih režima rada koji se automatski reguliraju s obzirom na potrebe za grijanjem/hlađenjem u zgradi, odnosno s obzirom na to je li moguće prenositi ili pohranjivati energiju. Tri glavna režima rada predstavljena u nastavku jesu: aktivno grijanje, aktivno hlađenje, pasivno hlađenje.

Na gornjim shemama prikazane su osnovne veze ovih načina rada između uređaja HydroTemp, toplinske pumpe Rewatemp i zemlje, koja predstavlja spremnik (akumulacijo) energije.

Delovanje skozi letne čase

ZIMA

U zimskom režimu rada uređaj HydroTemp na termodinamički najpovoljniji način prenosi toplinu s ciljem pripreme toplinske energije za zgradu. Isto tako omogućuje grijanje sanitarne tople vode.

LJETO

U ljetnom režimu uređaj HydroTemp odvaja višak topline koji nastaje tijekom pripreme rashladnog energenta u obnovljivi izvor, tako da višenamjenska toplinska pumpa radi s najboljim EER-om, a ujedno priprema sanitarnu toplu vodu.

JESEN/PROLJEĆE

U prijelaznom razdoblju uređaj HydroTemp prenosi pasivnu rashladnu energiju te se brine o prijenosu topline u fazi djelomične pripreme rashladne energije i djelomične pripreme toplinske energije.

Sastavni dijelovi uređaja HydroTemp

MEHANIČKI SASTAVNI DIJELOVI

Tipski izrađena kompaktna jedinica HydroTemp ima 3 ugrađena izmjenjivača topline, sve potrebne preklopne zaklopke s elektromotornim pogonom te sve potrebne senzore i opremu za upravljanje. Izmjenjivači topline u uređaju HydroTemp:

I. toplinski izmjenjivač za prijenos topline obnovljivog izvora za pripremu toplinske energije.

II. toplinski izmjenjivač za regeneraciju obnovljivog izvora (odvod toplinske kondenzacije).

III. toplinski izmjenjivač za prijenos topline obnovljivog izvora za pasivno hlađenje

SPREMNIK VODE ACCUTEMP

Dio rješenja HydroTemp jest i spremnik ogrjevne i rashladne vode Menerga AccuTemp.

Riječ je o spremniku ogrjevnog i rashladnog medija s posebnim višestupanjskim sustavom za optimalno temperaturno raslojavanje i smanjenje padova tlaka na priključcima.

Omogućuje optimiziranje ogrjevnih i rashladnih sustava s toplinskim pumpama ili kondenzacijskom tehnologijom. Osigurava smanjenje potrošnje električne energije i optimalnije uvjete za rad uređaja.

AUTOMATIZACIJA

Svaki uređaj tipski je opremljen razvodnim ormarićem koji sadržava svu potrebnu regulacijsku i programsku opremu. Prethodno programirani algoritam osigurava pravilnost rada svih režima i povezivost sa sustavom pripreme energenta (Menerga Rewatemp). Razvodni ormarić omogućuje povezivanje s centralnim nadzornim i upravljačkim sustavom (CNUS), a time i pregledan prikaz:

 • statusa prijenosa obnovljivog izvora,
 • aktivnosti pojedinog izmjenjivača topline,
 • temperature medija,
 • automatskog informiranja,
 • povijesti podataka.

Tipske veličine uređaja HydroTemp

Uređaj HydroTemp može se univerzalno montirati, bez obzira na namjenu zgrade. Bez obzira na to radi li se o vrtiću, školi, industrijskoj hali, wellness-kompleksu ili uredu. HydroTemp je prikladan za projekte čiji rezultat mora biti održiva zgrada s niskom potrošnjom energije.

Postoji 12 veličina uređaja HydroTemp, koje variraju s obzirom na toplinsku ili rashladnu snagu.

Najmanja verzija uređaja prikladna je za zgrade kojima je potrebno ~ 30 kW rashladne energije, odnosno ~ 40 kW toplinske energije. To su najčešće zgrade veće od 2000 m². Najveća verzija uređaja osigurava 500 kW rashladne snage i 640 kW toplinske snage.

Veličine uređaja HydroTemp:
snaga hlađenja / snaga grijanja (kW)

 • 30 / 40 kW
 • 36 / 50 kW
 • 50 / 65 kW
 • 75 / 100 kW
 • 90 / 120 kW
 • 120 / 160 kW
 • 160 / 200 kW
 • 200 / 260 kW
 • 230 / 300 kW
 • 300 / 390 kW
 • 400 / 510 kW
 • 500 / 640 kW

Celostna rešitev HydroTemp + Rewatemp

Integrirano rješenje unutar kojeg se nalazi HydroTemp sastoji se i od hibridne toplinske pumpe Menerga RewaTemp. S pomoću integriranog rješenja RewaTemp + HydroTemp zgradama osiguravamo opipljive uštede energije. Ujedno im osiguravamo:

 • uporabu isključivo obnovljivog izvora,
 • sukladnost s europskim pravom,
 • smanjenje CO2 otiska zgrade,
 • mogućnost da je zgrada samodostatna potrebama grijanja, hlađenja i pripreme sanitarne tople vode!!

Od dobavljača Menerga moguće je osigurati sigurnu sinergiju četiri sustava u jednom rješenju: toplinska pumpa + rashladna jedinica + energetsko-hidraulična + skladištenje energije.

Kombinacija svih Menerga proizvoda pruža opipljive prednosti. HydroTemp pruža optimalne radne uvjete za višenamjensku toplinsku pumpu Rewatemp. To se postiže zagrijavanjem ili hlađenjem vode do idealne temperature prije nego što uđe u toplinsku pumpu Rewatemp. Ovakav način rada značajno povećava vijek trajanja višenamjenske toplinske pumpe Rewatemp.

Brošura

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search