Klima komora grupe Trisolair 52 i 59 postižu najviše učine povrata toplinske energije (rekuperacija zraka) kod manjih do srednjih volumnih protoka te su u širokoj upotrebi pri komfornoj klimatizaciji. Zbog kompaktne konstrukcije idealni su pri renoviranju objekata. Kombinacija visoko učinkovitih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem uvijek jamči učinkovite režime rada s najvišim stupnjem ugodnosti. Kompresorski rashladni sustav integriran u grupi 59 povećava kapacitet hlađenja cijelog sustava pri višim temperaturama i dodatno poboljšava odvlaživanje vanjskog zraka.

Ostale karakteristike i opcije:

 • filtracija zraka u svakom režimu rada,
 • izmjenjivač topline (rekuperator) iz polipropilena otporan na koroziju,
 • toplovodni grijač zraka,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • klima uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad; sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s pokusnim radom klima komore u proizvodnji.

Opcije

 • By-pass zaklopka,
 • zaklopka optočnog zraka,
 • vodeni hladnjak zraka,
 • reverzibilni kompresorski rashladni sustav (Grupa 59),
 • promjenjiv položaj ventilatora,
 • prigušivači zvuka,
 • izvedba za vanjsku montažu,
 • razred toplinskih mostova TB1,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Temperaturni učin iznad 80% s trostupanjskim rekuperativnim povratom topline
 • Razred energetske učinkovitosti H1 po EN 13053:2012
 • Energetski učinkoviti EC-ventilatori
 • Integrirani kompresorski rashladni sustav (Grupa 59)
 • Kompaktna konstrukcija klima komore
 • Integrirana funkcija odleđivanja
 • Integrirana upravljačka i regulacijska oprema, kompatibilna sa svim CNS sustavima
 • Ispunjava zahtjeve VDI 6022

Opis rada

Režim s povratom toplinske energije

Pri niskim vanjskim temperaturama uređaj radi u režimu povrata toplinske energije iz povratnog zraka na vanjski zrak. Križno-protustrujni-križni izmjenjivač topline može povratiti preko 80% u povratnom zraku sadržane toplinske energije. Standardno ugrađen toplovodni grijač zraka, obzirom na potrebe, pokriva ventilacijske i transmisijske gubitke objekta.

Režim sa smanjenim povratom toplinske energije*

Pri rastu vanjskih temperatura smanjuje se potreba za povrat toplinske energije. Željena temperatura dobavnog zraka se dostiže kontinuiranom
regulacijom sustava zaklopki koje su instalirane u uređaju. Pri rastu vanjskih temperatura položaj sustava zaklopki se prilagođava sve do režima bez povrata toplinske energije. Konstrukcija samih zaklopki značajno smanjuje unutarnje padove tlaka u uređaju a s time i potrebnu snagu motora ventilatora.

* moguće samo sa opcijskom By-pass zaklopkom

Grijanje s optočnim zrakom*

U režimu „100% optočni zrak” zaklopke vanjskog i otpadnog zraka potpuno su zatvorene. Povratni zrak se zagrijava na zahtijevanu temperaturu pomoću toplovodnog grijača zraka. Tako se mogu prostori koji nisu stalno u upotrebi, kao na primjer učionice ili sportske dvorane, prije upotrebe vrlo brzo zagrijati.

* moguće samo sa opcijskom zaklopkom optočnog zraka

Ljetni režim rada

Kad je temperatura vanjskog zraka viša od temperature povratnog zraka koristi se visoko učinkovit izmjenjivač topline – trostupanjski rekuperator, za povrat
rashladne energije. Njime se topli vanjski zrak hladi s povratnim zrakom.

Režim hlađenja za tip uređaja 59: Pri visokim temperaturama vanjskog zraka izmjenjivač topline – rekuperator predhlađuje vanjski zrak (povrat rashladne
energije). Time se smanjuje potrebna priključna snaga kompresorskog
rashladnog sustava koji hladi dobavni zrak na željenu temperaturu te ga po potrebi i odvlažuje. Kada vanjski zrak zbog drugačijih vrijednosti temperature nije potrebno hladiti, izmjenjivač topline – rekuperator se zaobilazi.

Dokumenti

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search