Klima komore grupe Dosolair 54 dostižu visoke učine povrata toplinske energije (rekuperacija zraka) kod manjih do srednjih volumnih protoka te su u širokoj upotrebi pri komfornoj klimatizaciji. Kombinacija visoko učinkovitih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem uvijek jamči učinkovite režime rada s najvišim stupnjem ugodnosti.

Ostale karakteristike i opcije:

 • filtracija zraka u svakom režimu rada,
 • izmjenjivač topline (rekuperator) iz polipropilena otporan na koroziju,
 • toplovodni grijač zraka,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • klima komora izrađena u potpunosti i spreman za rad; sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s pokusnim radom klima uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • zaklopka optočnog zraka,
 • vodeni hladnjak zraka,
 • promjenjiv položaj ventilatora,
 • prigušivači zvuka,
 • energetski ekonomični EC-ventilatori,
 • izvedba za vanjsku montažu,
 • razred toplinskih mostova TB1,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Za povrat toplinske i rashladne energije,
 • Temperaturni učin iznad 75% (rekuepracija zraka),
 • Energetski učinkoviti EC-ventilatori / EffiVent,
 • Inteligentno By-pass vođenje zraka,
 • Dvostupanjska filtracija dobavnog zraka,
 • Integrirana funkcija odleđivanja,
 • Kompaktna konstrukcija uređaja,
 • Integrirana upravljačka i regulacijska oprema, kompatibilna sa svim CNS sustavima,
 • Neograničene mogućnosti sastavljanja klima uređaja,
 • Ispunjava zahtjeve VDI 6022.

Opis rada

Zimski režim rada

Pri niskim vanjskim temperaturama uređaj radi potpuno u režimu povrata toplinske energije od povratnog na vanjski zrak. Standardno ugrađen toplovodni grijač zraka, obzirom na potrebe, pokriva ventilacijske i transmisijske gubitke objekta.

Režim odleđivanja rekuperatora

Svi rekuperacijski izmjenjivači topline su skloni tomu da pri niskim vanjskim temperaturama smrznu na strani otpadnog zraka. U režimu odleđivanja otvara se sustav zaklopki. Toplinska energija vezana u povratnom zraku odledi izmjenjivač topline a pri tome se precizno regulira količina zraka pojedinih zračnih tokova.

Prijelazno razdoblje

Pri rastu vanjskih temperatura smanjuje se potreba za povrat toplinske energije. Željena temperatura dobavnog zraka dostiže se kontinuiranom regulacijom sustava zaklopki koje su instalirane u uređaju.

Slobodno hlađenje

Pri daljnjem rastu vanjskih temperatura s pomoću integriranog By-pass-a, izmjenjivač topline – rekuperator potpuno se zaobiđe i uređaj radi u režimu bez povrata toplinske energije. By-pass je na oba zračna toka tako konstrukcijski napravljen da znatno smanjuje unutarnje padove tlaka a s time i radnu snagu motora ventilatora.

Ljetni režim rada

Kad je temperatura vanjskog zraka viša od temperature povratnog zraka, visoko učinkovit izmjenjivač topline – rekuperator vraća rashladnu energiju. Time se topli vanjski zrak hladi s povratnim zrakom.

Grijanje s optočnim zrakom*

U režimu „100% optočni zrak” zaklopke vanjskog i otpadnog zraka potpuno su zatvorene. Povratni zrak se grije na zahtijevanu temperaturu pomoću toplovodnog grijača zraka. Tako se mogu prostori koji nisu stalno u upotrebi, kao na primjer učionice ili sportske dvorane, prije upotrebe vrlo brzo zagrijati.
* moguće samo s dodatnom zaklopkom optočnog zraka (dodatna oprema)

Dokumenti

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search