Klima uređaj i integrirano adijabatsko hlađenje zraka – evaporativno hlađenje

Klima komore grupe Adsolair 56 dostižu visoke učine povrata toplinske energije te su u širokoj upotrebi pri komfornoj klimatizaciji. Samo s integriranim indirektnim „adijabatskim” evaporativnim hlađenjem zraka moguće je sniženje temperature dobavnog zraka sve do 12K. Kompresorski rashladni sustav integriran
u grupe 57 i 58, povećava rashladnu snagu cijeloga sustava pri višim temperaturama te omogućuje dodatno odvlaživanje vanjskog zraka. Kombinacija visoko učinkovitih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem uvijek jamči učinkovite režime rada s najvišim stupnjem ugodnosti.

Ostale karakteristike i opcije:

 • filtracija zraka u svakom režimu rada,
 • izmjenjivač topline (rekuperator) iz polipropilena otporan na koroziju,
 • toplovodni grijač zraka,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • klima uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad; sadrži sve elemente za
  komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvalitete s pokusnim radom klima komore u proizvodnji.

Opcije

 • zaklopka optočnog zraka
 • vodeni hladnjak zraka
 • promjenjiv položaj ventilatora,
 • prigušivači zvuka,
 • energetski ekonomični EC-ventilatori,
 • reverzibilni kompresorski rashladni sustav (Grupa 58),
 • izvedba za vanjsku montažu,
 • iskorištenje otpadne topline kompresorskog rashladnog sustava za različite namjene grijanja, (Grupa 58),
 • povećanje rashladne snage radi dodatnih zahtjeva,
 • razred toplinskih mostova TB1,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Za povrat toplinske i rashladne energije
 • Temperaturni učin iznad 75%
 • Energetski učinkoviti EC-ventilatori / EffiVent
 • Integrirani kompresorski rashladni sustav (Grupa 58)
 • Inteligentno By-pass vođenje zraka
 • Dvostupanjska filtracija dobavnog zraka
 • „Adijabatsko” evaporativno hlađenje – hlađenje bez električne energije
 • Integrirana funkcija odleđivanja
 • Kompaktna konstrukcija klima komore
 • Neograničene mogućnosti sastavljanja klima uređaja
 • Ispunjava zahtjeve VDI 6022

Opis rada

Zimski režim rada

Pri niskim vanjskim temperaturama uređaj radi potpuno u režimu povrata toplinske energije iz povratnog na vanjski zrak. Standardno ugrađen toplovodni grijač zraka, obzirom na potrebe, pokriva ventilacijske i transmisijske gubitke objekta.

Režim odleđivanja rekuperatora

Svi rekuperacijski izmjenjivači topline su skloni tomu da pri niskim vanjskim
temperaturama smrznu na strani otpadnog zraka. U režimu odleđivanja otvara se sustav zaklopki. Toplinska energija vezana u povratnom zraku odledi izmjenjivač topline a pri tome se precizno regulira količina zraka pojedinih zračnih tokova.

Prijelazno razdoblje

Pri rastu vanjskih temperatura smanjuje se potreba za povrat toplinske energije. Željena temperatura dobavnog zraka dostiže se kontinuiranom regulacijom sustava zaklopki koje su instalirane u uređaju.

Slobodno hlađenje

Pri daljnjem rastu vanjskih temperatura s pomoću integriranog By-pass-a, izmjenjivač topline – rekuperator se potpuno zaobiđe i uređaj radi u režimu bez povrata toplinske energije. By-pass je na oba zračna toka tako konstrukcijski napravljen da znatno smanjuje unutarnje padove tlaka a s time i radnu snagu motora ventilatora.

Ljetni režim rada

Kad je temperatura vanjskog zraka viša od temperature povratnog zraka, visoko učinkovit izmjenjivač topline – rekuperator vraća rashladnu energiju. Time se topli vanjski zrak hladi s povratnim zrakom.

Grijanje s optočnim zrakom**

U režimu „100% optočni zrak” zaklopke vanjskog i otpadnog zraka potpuno su zatvorene. Povratni zrak se grije na zahtijevanu temperaturu pomoću toplovodnog grijača zraka. Tako se mogu prostori koji nisu stalno u upotrebi, kao na primjer učionice ili sportske dvorane, prije upotrebe vrlo brzo
zagrijati.
* moguće samo s dodatnom zaklopkom optočnog zraka (dodatna oprema)

Indirektno „adijabatsko“ evaporativno hlađenje

Osnovna prednost rada uređaja Menerga Adsolair je u korištenju posrednog
„adijabatskog” evaporativnog hlađenja, u odnosu na direktan način hlađenja, gdje se dobavni zrak ovlažuje. Bitan element Adsolair procesa je dvostruki pločasti izmjenjivač topline – rekuperator u kojemu se povratni zrak „adijabatski” hladi. Na drugoj strani rekuperatora zračni tok vanjskog zraka hladi se s vlažnim i hladnim povratnim zrakom bez da uzima vlagu na sebe.
Visoka učinkovitost Adsolair principa temelji se na činjenici da se oba procesa („adijabatsko” evaporativno hlađenje PZ i hlađenje VZ) odvijaju u izmjenjivaču
topline – rekuperatoru istovremeno. Zbog visokog temperaturnog učina dvostrukog pločastog rekuperatora, moguće je jako hlađenje vanjskog-dobavnog zraka, sve do 12K. Po potrebi se uključi i kompresorski rashladni sustav te dodatno ohladi dobavni zrak.

Dokumenti

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search