Sustav Adconair Adiabatic – Integrirano neizravno adijabatsko hlađenje ishlapljivanjem dolazi u različitim izvedbama

Područja primjene

Adconair Adiabatic

Podatkovni centar

Adconair Adiabatic

Higijena

Adconair Adiabatic

Industrija

Adconair Adiabatic

Bazeni

Adconair Adiabatic

Preciznost

Adconair Adiabatic

Drugo

Adconair Adiabatic

Uređaj koji vrača toplinu u protustrujnom toku s protustrujnom izmjenjivačem

Povrat topline u protustrujnom izmjenjivaču topline uređaja Adconair postavlja visoke kriterije.

Izmjenjivač topline radi s više od 80 % udjela realnog protustrujnog toka, i to prilikom pada tlaka od samo 150 Pa, a istovremeno postiže najveći stupanj energetske učinkovitosti. U cijelosti zadovoljava zahtjeve Direktive Ecodesign 1253/2014.

Rješenja s Menerga Adconair uređajem s protustrujnim povratom topline svestrano su primjenjiva te ih je moguče predvidjeti za najrazličitije primjere upotrebe.

Načini rada

Adijabatsko hlađenje

Slobodno hlađenje

Povrat topline zimi

*Bez toplovodnog grijača(LPHW)

Adiabatsko Hlađenje ishlapljivanjem

 • Učinkovitost adijabatskog hlađenja ishlapljivanjem više od 90 %,
 • Bez dodatnih padova tlaka na strani zraka preko dodatnih elemenata, npr. Ovlaživača,
 • Manja potrošnja vode zbog recirkulacije,
 • Smanjenje potrebne snage izravnih isparivača DX do 70 %,
 • Manja potrošnja struje tijekom rada,
 • Korištenje kondenzata za adijabatsko hlađenje,
 • Nema potrebe za dodatnom obradom površine rekuperatora,
 • Otpornost na koroziju.

Upravljanje i regulacija

 • Individualno upravljanje motornim žaluzinama,
 • Upravljanjem načinom rada i učinkovitošću sustava,
 • Individualna regulacija snage povrata topline,
 • Udaljeno održavanje putem 256 bitne komunikacije u oblaku putem sustava Menerga Vicomo,
 • Integriran analizator podataka s prikazom trendova neposredno na uređaju odnosno putem oblaka,
 • Kontinuirana regulacija integriranog mehaničkog hlađenja,
 • Projektno specifičan i posve individualiziran koncept regulacije,
 • Prijenos podataka bez smetnji provodi se putem Cbus sustava i oplaštenih kabela, neovisno o dužini kabela.

Povrat topline

 • Visoka učinkovitost kod najmanjeg pada tlaka na strani zraka,
 • Od mikrobiološki prihvatljivog i na koroziju postojanog polipropilena,
 • Dug životni vijek zbog velike otpornosti na starenje,
 • Tlačna stabilnost sve do 10000 Pa između zračnih tokova,
 • Podaci o snazi protustrujnih izmjenjivača dati su na ugrađene dimenzije u skladu s EN 308 te potvrđenim mjerenjima tvrtke TÜV NORD,
 • Odleđivanje prema potrebi,
 • Primjenljiv u svim područjima,
 • Vlastita proizvodnja svih izmjenjivača topline,
 • Više od 25 godina iskustva u proizvodnji izmjenjivača za povrat otpadne topline od polipropilena.

DX hlađenje (opcija)

 • Povećanje rashladnog učinka izravnog isparivača DX i do 25 % putem pothlađivanja rashladne tvari,
 • Manja količina rashladne tvari i manji pad tlaka na strani zraka primjenom “microchannel” tehnologije zračnih kondenzatora,
 • Moguće vrijednosti EER sve do 12, kombinacijom neizravnog adijabatskog i DX hlađenja,
 • Manje električne priključne snage kao i nesmetani rad bez vršnog opterečenja u ljetnom načinu rada,
 • Precizna regulacija za pojedine procese,
 • Različiti stupnjevi snage za optimiranje sustava.

Adconair Adiabatic Pro

Adijabatsko hlađenje ishlapljivanjem

Menerga je nadogradnjom klima uređaja Adconair u Adconair AdiabaticPro, značajno optimizirala proces adijabatskog hlađenja ishlapljivanjem.

Kod ovog sustava je prednost da se prethlađenje odvodnog zraka provodi prije ulaska u izmjenjivač topline. Na taj se način postiže zajednički učinak procesa hlađenja od gotovo 100 %.

S prethlađenjem odidnog zraka postiže se temperatura dovodnog zraka sve do 18 °C, a ujedno se postiže rashladni učinak veći od 30 %, uzimajući u obzir srednje parametre temperature u prostoru  od 26 °C.

Uređaj Adconair s protustrujnim izmjenjivačem topline u izvedbi Adiabaticpro iznimno je energetski učinkovita alternativa za konvencionalne komforne klima uređaja bez rashladnog sustava.

Ljetni način rada

Djelovanje klima uređaja Adconair Adiabatic PRO

S uređajem Adconair Adiabaticpro vanjski se zrak ohlađuje trostruko. U odvodnom zraku nalazi se senzibilno prethlađenje putem rashladnika. Hladna voda za ovaj dio procesa dolazi od internog kruga neizravnog hlađenja ishlapljivanjem koji se nalazi unutar izmjenjivača topline u području odvodnog/dovodnog zraka.

Putem jednog dodatnog dovoda s mlaznicama, voda se dodatno raspršuje u tok odpadnog zraka u rekuperaturu. Taj dio pomoću neizravnog hlađenja ishlapljivanjem predstavlja i treći stupanj hlađenja vanjskog zraka.

Adijabatsko Hlađenje ishlapljivanjem

 • Učinkovitost adijabatskog hlađenja ishlapljivanjem od 100 %,
 • Manja potrošnja vode zbog recirkulacije,
 • Manja potrošnja struje tijekom rada,
 • Korištenje kondenzata za adijabatsko hlađenje,
 • Nema potrebe za dodatnom obradom površine rekuperatora,
 • Otpornost na koroziju,
 • Visoka učinkovitost i kod jako visokih unutarnjih toplinskih opterećenja prostora,
 • Nije potreban mehanički rashladni uređaj.

Upravljanje i regulacija

 • Individualno upravljanje motornim žaluzinama,
 • Upravljanje načinom rada i učinkovitošću sustava,
 • Individualna regulacija snage povrata topline,
 • Udaljeno održavanje putem 256 bitne komunikacije u oblaku putem sustava Menerga Vicomo,
 • Integriran analizator podataka s prikazom trendova neposredno na uređaju odnosno putem oblaka,
 • Projektno specifičan i posve individualiziran koncept regulacije,
 • Prijenos podataka bez smetnji provodi se putem Cbus sustava i oplaštenih kabela, neovisno o dužini kabela.

Povrat topline

 • Visoka učinkovitost kod najmanjeg pada tlaka na strani zraka,
 • Od mikrobiološki prihvatljivog i na koroziju postojanog polipropilena,
 • Dug životni vijek zbog velike otpornosti na starenje,
 • Tlačna stabilnost sve do 10000 Pa između zračnih tokova,
 • Podaci o snazi protustrujnih izmjenjivača dati su na ugrađene dimenzije u skladu s EN 308 te potvrđenim mjerenjima tvrtke TÜV NORD,
 • Odleđivanje prema potrebi,
 • Primjenljiv u svim područjima,
 • Vlastita proizvodnja svih izmjenjivača topline,
 • Više od 25 godina iskustva u proizvodnji izmjenjivača za povrat otpadne topline od polipropilena.

Adconair Adiabatic Zero GWP

Hlađenje dovodnog zraka bez fluoriranih stakleničkih plinova (HFC)

Menerga je pokazala da je moguće i bez sustava mehaničkog hlađenja provoditi hlađenje. S uređajem Menerga AdiabaticzeroGwP to je u cijelosti omogućeno. Tehnologija temelji na protustrujnom izmjenjivaču unutar uređaja Adconair koja je s vremenom pokazala odlične rezultate.

U tom procesu se vanjski ljetni energetsko bogati zrak pomoći hibridnog sustava hlađenja ishlapljivanjem ohladi sve do 18 °C. Kombinacijom neizravnog hlađenja ishlapljivanjem te hlađenja na točku rosišta, koja se po prvi put primjenjuje u sustavima klimatizacijskih i ventilacijskih komora, moguće je odvesti rashladno opterećenje također iz prostora s visokim senzibilnim i latentnim opterećenjima kod osigurane i konstante temperature dovodnog zraka.

Ljetni način rada

Demo Funkcioniranja klima komore Adconair Adiabatic ZeroGWP

Rad uređaja

U prvoj polovini izmjenjivača topline nalazi se neizravno adijabatsko hlađenje ishlapljivanjem, kao što je već poznato u uređajima Adconair Adiabaitc i Adconair Adiabaticpro, s kojim se vanjski zrak u većem dijelu več ohladi.

U drugom dijelu izmjenjivača topline se nalazi tzv. hlađenje na točku rosišta. U tom dijelu procesa dio će se vanjskog zraka, koji je već ohlađen nakon što napusti izmjenjivač topline, koristiti kao procesni zrak te će se dodatno ovlažiti. Na taj način postiže se ponovno neizravno adijabatsko hlađenje vanjskog zraka.

Ovim rješenjem najniža temperatura zraka više nije ograničena s temperaturom vlažnog termometra odvodnog zraka već temperaturom vlažnog termometra prethlađenog vanjskog zraka. Protok procesnog zraka iznosi približno 50 % nominalnog volumnog protoka. Njegova se količina regulira kontinuirano. Na taj se način održava konstantna temperatura dovodnog zraka. Kod dimenzioniranja sustava zračnih kanala taj parametar o povečanom volumnom protoka mora biti uzet u obzir kod dimenzioniranja kanala vanjskog i otpadnog zraka.

Adijabatsko Hlađenje ishlapljivanjem

 • Učinkovitost adijabatskog hlađenja ishlapljivanjem od 100 % (provedena je usporedba za točku rosišta odvodnog zraka),
 • Manja potrošnja vode zbog recirkulacije,
 • Manja potrošnja struje tijekom rada,
 • Korištenje kondenzata za adijabatsko hlađenje,
 • Nema potrebe za dodatnom obradom površine rekuperatora,
 • Otpornost na koroziju,
 • Visoka učinkovitost i kod jako visokih unutarnjih toplinskih opterećenja prostora,
 • Mogućnost hlađenja vanjskog zraka sve do 16 °C,
 • Nije potreban mehanički rashladni uređaj.

Upravljanje i regulacija

 • Individualno upravljanje motornim žaluzinama,
 • Upravljanjem načinom rada i učinkovitošću sustava,
 • Individualna regulacija snage povrata topline,
 • Udaljeno održavanje putem 256 bitne komunikacije u oblaku putem sustava Menerga Vicomo,
 • Integriran analizator podataka s prikazom trendova neposredno na uređaju odnosno putem oblaka,
 • Kontinuirana regulacija integriranog mehaničkog hlađenja,
 • Projektno specifičan i posve individualiziran koncept regulacije,
 • Prijenos podataka bez smetnji provodi se putem Cbus sustava i oplaštenih kabela, neovisno o dužini kabela.

Povrat topline

 • Najveći učinak kod najmanjeg pada tlaka na strani zraka,
 • Od mikrobiološki prihvatljivog i na koroziju postojanog polipropilena,
 • Dug životni vijek zbog velike otpornosti na starenje,
 • Tlačna stabilnost sve do 10000 Pa između zračnih tokova,
 • Podaci o snazi protustrujnih izmjenjivača dati su na ugrađene dimenzije u skladu s EN 308 te potvrđenim mjerenjima tvrtke TÜV NORD,
 • Odleđivanje prema potrebi,
 • Primjenljiv u svim područjima,
 • Vlastita proizvodnja svih izmjenjivača topline,
 • Više od 25 godina iskustva u proizvodnji izmjenjivača za povrat otpadne topline iz polipropilena.

Adconair Adiabatic DX Carbonfree

Termički poduprto hlađenje bez fluoriranih stakleničkih plinova (HFC)

Za značajno smanjenje potrošnje električne energije u ljetnom načinu hlađenja, Menerga je razvila termički poduprt sustav hlađenja Adiabatic DXcarbonfree, koji također koristi poznatu tehnologiju povrata topline u uređaju Adconair.

Proizvodnja rashladne energije provodi se pomoću zatvorenog kruga adsorpcijskog rashladnog kruga, koji je ugrađen u klima uređaju.

Rad rashladnog sustava u ljetnom načinu omogučen je dovodom energije na zmjenjivač topline koji se u zimskom načinu koristi za grijanje dovodnog zraka. U usporedbi s mehaničkim hlađenjem, ovaj sustav, za potrebe hlađenja ne koristi električnu energiju. Umjesto toga koristi se toplinska energije temperature veće od 60 °C, koja je ionako spremna za potrebe grijanja u zimskom načinu rada. Povratno hlađenje adsorpcijskog rashladnog kruga integriranog u klima komori i kod najviših ljetnih temperatura osigurava visoku učinkovitost rashladnog sustava povoljne nazivne faktore halđenja (EER).

U tom procesu je rashladna tvar voda (R718) koja ima faktor GWP=0 (GWP – global warming potencial) = 0 i tako neposredno ne utječe na učinak staklenika. U usporedbi s drugim rashladnim tvarima voda nije niti otrovna niti zapaljiva.

Demo Funkcioniranja klima komore Adconair Adiabatic DX Carbonfree

Ljetni naćin rada

Rad uređaja

Središnji dio ovog uređaja dva su modula koja su napunjena silikagelom kao adsorpcijskim materijalom. Putem fizikalnog procesa adsorpcije proizvodi se voda za hlađenje, koja se u kombiniranom izmjenjivaču topline koristi za hlađenje i odvlaživanje dovodnog zraka.

Izlazne temperature iz ovog kruga hlađenja dovoljno su niske, da se u kombinaciji s neizravnom adijabatskim hlađenjem ishlapljivanjem vanjski zrak ohlađuje s 32 °C sve do 16 °C. Dok jedan adsorpcijski modul priprema rashladnu energiju, u isto se vrijeme drugi regenerira. Za proces regeneracije koristi se topla voda (iznad 60 °C), čime se provodi desorpcija zasićenog silikagela.

Desorpcija se provodi najmanje istom brzinom kao adsorpcija pa je tako uvijek dostupna dovoljna količina rashladne energije.

Hlađenje dovodnog zraka bez fluoriranih stakleničkih plinova (HFC)

 • Bez fluoriranih stakleničkih plinova (HFC) jer se kao rashladno sredstvo koristi voda s GWP = 0,
 • Nije potrebna dodatna električna energija za hlađenje i odvlaživanje dovodnog zraka,
 • Pogonska toplinska energija temperature od 60 do 90 °C,
 • Mogući izvori toplote: sunčeva energija, daljinska energija; procesna toplina ili toplinska energija koja je već spremna za zagrijavanje dovodnog zraka zimi,
 • Povratno hlađenje integrirano u uređaju; izostaje potreba za ugradnjom suhih hladnjaka,
 • U dovodnom zraku nema dodatnih izmjenjivači topline, zbog toga se ne generira dodatni pad tlaka.

Adijabatsko hlađenje ishlapljivanjem

 • Učinkovitost adijabatskog hlađenja je veća od 90 %,
 • Nema dodatnog pada tlaka na strani zraka zbog dodatnih elemenata, kao npr. Ovlaživača,
 • Manja potrošnja vode zbog recirkulacije,
 • Smanjenje potrebne snage izravnih isparivača DX do 70 %,
 • Manja potrošnja struje tijekom rada,
 • Korištenje kondenzata za adijabatsko hlađenje,
 • Nema potrebe za dodatnom obradom površine rekuperatora,
 • Otpornost na koroziju.

Povrat topline

 • Najveći učinak kod najmanjeg pada tlaka na strani zraka,
 • Od mikrobiološki prihvatljivog i na koroziju postojanog polipropilena,
 • Dug životni vijek zbog velike otpornosti na starenje,
 • Tlačna stabilnost sve do 10000 Pa između zračnih tokova,
 • Podaci o snazi protustrujnih izmjenjivača dati su na ugrađene dimenzije u skladu s EN 308 te potvrđenim mjerenjima tvrtke TÜV NORD,
 • Odleđivanje prema potrebi,
 • Primjenljiv u svim područjima,
 • Vlastita proizvodnja svih izmjenjivača topline,
 • Više od 25 godina iskustva u proizvodnji izmjenjivača za povrat otpadne topline iz polipropilena.

Upravljanje i regulacija

 • Individualno upravljanje motornim žaluzinama,
 • Upravljanjem načinom rada i učinkovitošću sustava,
 • Individualna regulacija snage povrata topline,
 • Udaljeno održavanje putem 256 bitne komunikacije u oblaku putem sustava Menerga Vicomo,
 • Integriran analizator podataka s prikazom trendova neposredno na uređaju odnosno putem oblaka,
 • Kontinuirana regulacija integriranog mehaničkog hlađenja,
 • Projektno specifičan i posve individualiziran koncept regulacije,
 • Prijenos podataka bez smetnji provodi se putem Cbus sustava i oplaštenih kabela, neovisno o dužini kabela.

Dokumenti

Tražite uređaj bez hlađenja ishlapljivanjem?

Klima komore s maksimalnom iskorištenjem energije Adconair 76.

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search