Energetska rešenja višeg razreda razvrstali smo u tri nivoa s obzirom na potrošnju energije, uštedu u eksploatacionim troškovima, odnosu prema životnoj sredini i održivom razvoju. Na tim osnovama investitor, arhitekta, ili projektant mogu jednostavnije odlučiti koji stepen energetske efikasnosti zgrade žele postići.

Tri tipa energetsko efikasnih rešenja za zgrade

Zelena energetska rješenja zgrada

OSNOVNA REŠENJA

Rešenje ventilacije i klimatizacije

Osnovno rešenje višeg razreda pri kome izvodimo energetsku analizu i sve potrebne proračune za ugradnju visokoefikasnog sistema ventilacije i klimatizacije.

Zelena energetska rješenja zgrada

NAPREDNA REŠENJA

Integralno rešenje

Nadgrađeno integralno rešenje višeg razreda pri kome postavljamo energetski koncept, projektujemo klimatizaciju, ventilaciju, grejanje i hlađenje, i zgradu opremamo digitalnom regulacijom (DDC) i centralnim nadzornim sistemom (CNS).

Zelena energetska rješenja zgrada

PLATINUM REŠENJE

Green Building integralno rešenje

Potpuno integralno rešenje višeg razreda sa optimizacijskom dopunom GreenBuilding obuhvata unapređeni energetski koncept sa vođenjem i nadzorom projekta, potpuno projektovanje rešenja sa dodatkom pripreme i raspodele toplotne i rashladne energije i projektom implementacije alternativnih izvora energije. Zgrada je u potpunosti opremljena automatizacijom zgrade (digitalnom regulacijom) i centralnim nadzornim sistemom (CNS).

Od koncepta do provedbe: pažljivo planiramo svaki detalj!

Usporedba energetskih rješenja s obzirom na njihov opseg

Energetska analiza (usporedna analiza, analiza potrošnje energije)
Smjernice za poštivanje građevinsko-fizikalnih zahtjeva
Analiza detalja građevinske fizike (GF)
Priprema energetskih rješenja na području GF-uklanjanja postojećih “grešaka” GF
Projektni zadatak
Obrada detalja građevinske fizike
Arhitekturna podrška (građevinski detalji, detalji regulacije
i regulacije rasvjete) i savjetovanje
Projektantska podrška i savjetovanje
Koncept energetskih izvora
Idejno rješenje elemenata strojarskih instalacija
Idejno rješenje elemenata automatizacije zgrade
Usklađivanje arhitekturnih i instalacijskih detalja
Izračun godišnjih dobitaka za VDI2078
Izračun zimskih izgub po EN12831
Određivanje potreba grijanja i hlađenja prostora
Tehnički izračuni i dimenzioniranje elemenata grijanja i hlađenja
Planiranje sustava grijanja i hlađenja
Proračun potrebnih količina zraka
Sustavi rekuperacije i regeneracije otpadnog zraka i klimatskih uređaja
Planiranje termodinamičkih preobrazbi zraka
Dimenzioniranje funkcionalnih sklopova za klimatizacijske i ventilacijske sustave
Iscrtavanje h, x dijagrama preobrazbe zraka
Dizajn raspodjele zraka u prostorijama
Načrtovanje distribucije zraka po prostorih
Individualna specifikacija kombiniranih hibridnih rahladnih grijućih strojeva za pripremu rashladne vode
Priprema koncepta korisne uporabe viška kondenzacijske topline
Priprema koncepta dijeljenja i distribucije rashladne vode
Planiranje glavnih razvoda rashladne vode
Priprema koncepta opskrbe daljinskim grijanjem
Priprema koncepta podjele i distribucije grijaće vode
Planiranje glavnih razvoda grijane vode
Izrada sheme energetike
Korištenje geotermalne energije
Korištenje OIE (Obnovljivih Izvora Energije)
Projektiranje toplinske aktivacije konstrukcije zgrade (s zračećim učinkom)
Upravljanje i regulacija sustava za pripremu rashladne i toplinske energije
Regulacija osnovnih grana u raspodjeli grijane vode
Regulacija osnovnih grana u raspodjeli rashladne vode
Regulacija pojedinih ventilacijskih ventilatora
Regulacija pripreme tople sanitarne vode
Upravljanje sustavom zaštite od legionele
Upravljanje i regulacija unutarnje rasvjete
Upravljanje i regulacija vanjske rasvjete
Regulacija elemenata za sjenčanje
Izrada opće čitljive sheme sa specifikacijom opreme
Izrada planova za upravljanje
Izvedba CNS pojedinih objekata kao podprojekata
Definicija opsega i funkcionalnost pojedinih komponenti CNS
Sustavi povezivi s CNS cjelovitog kompleksa
Struktura veze svih energetskih postrojenja s alfa num. prikazom osnutka ekranskih slika
“Brza pomoć” na daljinu
Obaviještavanje u realnom vremenu (e-mail, SMS)
IV. FAZA – IZVEDBA RJEŠENJA
Specifikacija sustava
Individualno prilagođavanje uređaja + sustava s obzirom na potrebe zgrade
Upute za održavanje i uporabu sustava
Izobrazba osoblja za upravljanje sustavom
Otklanjanje poremećaja u garancijskom roku
TRAJNOST
 
ENERGETSKO RJEŠENJE
OSNOVNARješenje ventilacije
i klimatizacije 
Pošaljite upit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7

ENERGETSKO RJEŠENJE
NAPREDNAIntegrirano energetsko
rješenje

Pošaljite upit
 
osnovno
pomoć pri pisanju
osnovno
osnovno
osnovno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
ENERGETSKO RJEŠENJE
PLATINUMGreen Building sastavno energetsko rješenjePošaljite upit
 
napredno
nadzor i pisanje
napredno
“intelligence sharing”
“intelligence sharing”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search