Izradili smo tri vrste energetskih rješenja koja u sebi skrivaju mnogo više nego samo energetski učinkoviti uređaji. Ovdje investitorima nudimo ono znanje koje dolazi s dubokim poznavanjem struke i opširnim poznavanjem prakse, te s više od 25 godina iskustva, kao i razumijevanje građevinske fizike i održivog razvoja.

Tri vrste energetskih rješenja za zgrade

Zelena energetska rješenja zgrada

OSNOVNA RJEŠENJA

Rješenje ventilacije i klimatizacije

Osnovno rješenje višeg razreda kod kojeg možemo napraviti energetsku analizu i sve potrebno za ugradnju visoko ukinkovitog sustava ventilacije i klimatizacije.

Zelena energetska rješenja zgrada

NAPREDNA RJEŠENJA

Integrirana energetska rješenja

Napredno integralno rješenje višeg razreda kod kojeg zasnivamo energetski koncept, planiramo klimatizaciju, grijanje, hlađenje i automatizacijo zgrade (digitalna regulacija) te centralni nadzorni sustav (CNS).

Zelena energetska rješenja zgrada

PLATINUM RJEŠENJE

Green Building sastavna energetska rješenja

Potpuno integralno rješenje višeg razreda s optimizacijskim dodatkom GreenBuilding zahvaća sofisticirani koncept s projektnim vođenjem i nadzorom projekta, potpuno planiranje rješenja s dodatkom pripreme i raspodjele toplinske i hashladne energije te planiranjem implementacije alternativnih izvora energije; te automatizacijom zgrade (digitalnom regulacijom) i centralnim nadzornim sustavom (CNS).

Od koncepta do provedbe: pažljivo planiramo svaki detalj!

Usporedba energetskih rješenja s obzirom na njihov opseg

Energetska analiza (usporedna analiza, analiza potrošnje energije)
Smjernice za poštivanje građevinsko-fizikalnih zahtjeva
Analiza detalja građevinske fizike (GF)
Priprema energetskih rješenja na području GF-uklanjanja postojećih “grešaka” GF
Projektni zadatak
Obrada detalja građevinske fizike
Arhitekturna podrška (građevinski detalji, detalji regulacije
i regulacije rasvjete) i savjetovanje
Projektantska podrška i savjetovanje
Koncept energetskih izvora
Idejno rješenje elemenata strojarskih instalacija
Idejno rješenje elemenata automatizacije zgrade
Usklađivanje arhitekturnih i instalacijskih detalja
Izračun godišnjih dobitaka za VDI2078
Izračun zimskih izgub po EN12831
Određivanje potreba grijanja i hlađenja prostora
Tehnički izračuni i dimenzioniranje elemenata grijanja i hlađenja
Planiranje sustava grijanja i hlađenja
Proračun potrebnih količina zraka
Sustavi rekuperacije i regeneracije otpadnog zraka i klimatskih uređaja
Planiranje termodinamičkih preobrazbi zraka
Dimenzioniranje funkcionalnih sklopova za klimatizacijske i ventilacijske sustave
Iscrtavanje h, x dijagrama preobrazbe zraka
Dizajn raspodjele zraka u prostorijama
Načrtovanje distribucije zraka po prostorih
Individualna specifikacija kombiniranih hibridnih rahladnih grijućih strojeva za pripremu rashladne vode
Priprema koncepta korisne uporabe viška kondenzacijske topline
Priprema koncepta dijeljenja i distribucije rashladne vode
Planiranje glavnih razvoda rashladne vode
Priprema koncepta opskrbe daljinskim grijanjem
Priprema koncepta podjele i distribucije grijaće vode
Planiranje glavnih razvoda grijane vode
Izrada sheme energetike
Korištenje geotermalne energije
Korištenje OIE (Obnovljivih Izvora Energije)
Projektiranje toplinske aktivacije konstrukcije zgrade (s zračećim učinkom)
Upravljanje i regulacija sustava za pripremu rashladne i toplinske energije
Regulacija osnovnih grana u raspodjeli grijane vode
Regulacija osnovnih grana u raspodjeli rashladne vode
Regulacija pojedinih ventilacijskih ventilatora
Regulacija pripreme tople sanitarne vode
Upravljanje sustavom zaštite od legionele
Upravljanje i regulacija unutarnje rasvjete
Upravljanje i regulacija vanjske rasvjete
Regulacija elemenata za sjenčanje
Izrada opće čitljive sheme sa specifikacijom opreme
Izrada planova za upravljanje
Izvedba CNS pojedinih objekata kao podprojekata
Definicija opsega i funkcionalnost pojedinih komponenti CNS
Sustavi povezivi s CNS cjelovitog kompleksa
Struktura veze svih energetskih postrojenja s alfa num. prikazom osnutka ekranskih slika
“Brza pomoć” na daljinu
Obaviještavanje u realnom vremenu (e-mail, SMS)
IV. FAZA – IZVEDBA RJEŠENJA
Specifikacija sustava
Individualno prilagođavanje uređaja + sustava s obzirom na potrebe zgrade
Upute za održavanje i uporabu sustava
Izobrazba osoblja za upravljanje sustavom
Otklanjanje poremećaja u garancijskom roku
TRAJNOST
 
ENERGETSKO RJEŠENJE
OSNOVNARješenje ventilacije
i klimatizacije 
Pošaljite upit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7

ENERGETSKO RJEŠENJE
NAPREDNAIntegrirano energetsko
rješenje

Pošaljite upit
 
osnovno
pomoć pri pisanju
osnovno
osnovno
osnovno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
ENERGETSKO RJEŠENJE
PLATINUMGreen Building sastavno energetsko rješenjePošaljite upit
 
napredno
nadzor i pisanje
napredno
“intelligence sharing”
“intelligence sharing”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search