Ventilacija pekare

Klimatizacija i ventilacija pekarnice - energetika s posebnim naglaskom na regulaciji precizne temperature i vlage.
prezracevanje-pekarne-klimatizacija

Ventilacija pekare

Ventilacija pekare zahtjevno je i zbog velikih izvora topline i zbog zahtjeva tehnološkog procesa za odgovarajućom temperaturom i vlagom u prostoru. Energije je u pekari uvijek dovoljno, tako da pametno isplanirana pekara za zgradu može značiti besplatnu (!) energiju. Odgovarajuća rješenja i izvedbe uređaja za klimatizaciju i ventilaciju te sustava distribucije zraka mogu omogućiti veliku uštedu u investiciji.

Kod pekarnica je potrebno dobro razumjeti i potrebe za rashlađivanjem koje, posebno u ljetnim mjesecima, mogu biti presudne za nesmetan proces proizvodnje kruha i pekarskih proizvoda.

Pogodni klima uređaji: Adsolair 56/58 | Adconair 76

Reference iz područja klimatizacije i ventilacije pekare