prezracevanje-bolnice-zdravstvo-medicina-ambulanta-klimatizacija

Ventilacija bolnica/ambulanta

Ventilacija bolnica zahtijeva detaljno i odgovorno promišljanje o sustavu ventilacije i klimatizacije. Ventilacija u zdravstvu pacijentima treba osiguravati odgovarajuće uvjete za oporavak, a liječnicima odgovarajuće ozračje za koncentrirani rad – 24 sata na dan, 365 dana u godini. Regulacija temperature, ali i vlage neizostavan je dio upravljanja energijom u bolnicama. Visoka temperatura i visoka vlaga utječu na psihofizičko stanje pacijenata, ali i na njihovu brzinu oporavka. Higijenski standardi tu su visoki – zato je posebno važno da status projekta odgovara uvjetima zahtijevanim u praksi.

Također se treba pobrinuti za dovoljan broj izmjena zraka i uklanjanje mikročestica koje uzrokuju infekcije, alergije, astme, svrbež, iritaciju te pojavu glavobolje. Zato treba osigurati i iznimno kvalitetne filtre i filtraciju.

U bolnicama je važno poštovati i mikroklimatske uvjete zahtijevane u operacijskim dvoranama i sobama za oporavak nakon kritičnih operacija.

Uza sve to potrebna je i optimizacija energije. Tu je detaljno inženjersko znanje neizostavno za uspješnu realizaciju zdravstvenih ustanova.

Odgovarajući klima uređaji:  Adsolair 56/58 | Resolair 62/66 in Resolair 64/68 | Sorpsolair 72/73 | Adconair 76 | RewaTemp 

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search