Glosar izraza i pojmova u energetici

Na ovoj stranici željeli smo sažeti sve ključne pojmove koji se često upotrebljavaju u energetici, odnosno kad je riječ o ventilaciji, klimatizaciji, grijanju, hlađenju, ovlaživanju i odvlaživanju zgrada.

 • Adijabatičko hlađenje / hlađenje isparavanjem
 • COP (Coefficient of Performance)
 • EER (Energy Efficiency Rating)
 • Hibridni uređaji
 • Rashladni agregat
 • Hladilo / rashladno sredstvo
 • Evaporator/isparivač
 • Kondenzator
 • Latentna toplina
 • Linijski dovodnik
 • Mehanički rashladni sustav / kompresorski rashladni sustav
 • Slobodno hlađenje
 • Regeneracija
 • Regenerator
 • Rekuperacija
 • Rekuperator / izmjenjivač topline
 • Senzibilna toplina / osjetna toplina
 • Rashladni sustav „split“
 • Dizalica topline

Adijabatičko hlađenje / hlađenje isparavanjem

Adijabatičko hlađenje, odnosno hlađenje isparavanjem način je hlađenja gdje se u zrak raspršuju vrlo sitne vodene kapljice koje isparavaju i pritom iskorištavaju toplinsku energiju zraka; zbog čega se zrak hladi. Adijabatičko hlađenje teče bez dodatne uložene energije (minimalno iskorištenu energiju za cirkuliranje vode možemo zanemariti). Riječ je o procesu koji je preuzet iz prirode. Klima komore s adijabatičkim hlađenjem dodatno smanjuju troškove hlađenja zgrade. Serijski je adijabatika ugrađena u klimatizacijskim uređajima Menerga Adsolair, Menerga Adconair, Menerga Adcoolair.

COP (Coefficient of Performance)

Koeficijent učinkovitosti (dizalice topline, rashladni sustavi ili klimatizacijski uređaji) omjer je između dobivene snage grijanja i uložene električne snage. Govori nam koliko više toplinske energije dobivamo iz uređaja za grijanje s obzirom na iskorištenu električnu energiju. Veći faktor prikazuje veću učinkovitost sustava i niže operativne troškove.
Primjer: COP sustava grijanja = 5,0
Značenje: Za 1kW uložene el. energije dobijemo 5kW toplinske energije.

EER (Energy Efficiency Rating)

Koeficijent energetske učinkovitosti (dizalice topline, rashladni sustavi ili klimatizacijski uređaji) omjer je između dobivene snage hlađenja i uložene električne snage. Govori nam koliko više rashladne energije dobivamo iz klimatizacijskog uređaja s obzirom na iskorištenu električnu energiju. Veći faktor prikazuje veću učinkovitost sustava i niže operativne troškove.
Primjer: ERP rashladnog sustava = 5,0
Značenje: Za 1kW uložene el. energije dobijemo 5kW rashladne energije.

Hibridni uređaji

Riječ je o uređajima koji ujedinjuju dva prethodno nepovezana sustava odnosno jedinice u jedan kompaktan integrirani sustav. Primjer je hibridnog uređaja Menerga Rewatemp koja kombinira dizalicu topline i rashladni agregat u jednom zaključenom sustavu.

Rashladni agregat

Rashladni agregat uređaj je koji osigurava hlađenje rashladne vode. Ona kruži kroz rashladna tijela. Hlađenje se provodi tako da se ta ohlađena voda koja dolazi iz rashladnog agregata u rashladnom tijelu zagrije od zraka u prostoru, a prostor se pritom hladi. Rashladni agregat tu vodu hladi i distribuira je po prostorima gdje je hlađenje potrebno. Više o rashladnim agregatima.

Hladilo / rashladno sredstvo

Riječ je o rashladnom sredstvu koje koristi dizalicu topline i rashladnom agregatu kao medij za podizanje/spuštanje energetskog potencijala okoliša. Često upotrebljavano rashladno sredstvo jest plin freon.

Evaporator/isparivač

Evaporator, odnosno isparivač dio je dizalice topline ili mehaničkog hladnjaka u kojem dolazi do isparavanja plina gdje se ispušta toplinska energija na zraku ili u vodi.

Kondenzator

Kondenzator je dio dizalice topline ili mehaničkog hladnjaka u kojem dolazi do kondenzacije (rastapanja) plina gdje se ispušta toplinska energija na zraku ili u vodi.

Latentna toplina

Latentna toplina energija je koju u slučaju klimatizacije zračna vlaga predaje ili prima tijekom prelaska u drugo energetsko stanje.

Linijski dovodnik

Linijski dovodnik dovodi zrak u prostor u obliku dugog i uskog utora koji se gotovo neprimjetno ugrađuje u pod ili strop.

Mehanički rashladni sustav / kompresorski rashladni sustav

Riječ je o rashladnom sustavu gdje je za učinak hlađenja uložen mehanički rad kompresora (komprimiranje plina).

Slobodno hlađenje

Slobodno hlađenje jest hlađenje koje se odvija kad je temperatura vanjskog zraka niža od temperature zraka u prostoru. Pritom se stupanj povrata energije mijenja od 0 % do 100 %.

Regeneracija

Regeneracija je proces u kojem svježi vanjski zrak grijemo i istodobno vlažimo. To je posebno važno u zimskim mjesecima kad je zrak u prostoru obično suh. Važno je i da prozračivanje sustavom regeneracije omogućuje sporo i trajno isušivanje građevinske konstrukcije. Tako sprječavamo zadržavanje vlage u građevinskoj konstrukciji te stvaranje plijesni, a time prebrzo propadanje zgrade.

Regenerator

Izmjenjivač topline kod kojeg kroz posebnu akumulacijsku masu (spremnik topline) izmjenično kruži topli i hladni zrak; topli zrak zagrijava akumulacijsku masu, a sam se pritom hladi. U sljedećoj fazi toplinska energija akumulacijske mase prenosi se na hladni zrak, zato se ona zagrijava, a akumulacijska masa se hladi; djelovanje je cikličko; regenerator može biti stabilan ili rotacijski. Regeneratori su ugrađeni u uređaje obitelji Menerga Resolair.

Rekuperacija

Rekuperacija je proces povrata topline u zgradu. Rekuperacija se odvija u rekuperatoru klimatizacijskog uređaja. U njemu se energija ustajalog zraka u prostoru prenosi na svjež vanjski zrak, a da se ne pomiješaju. U prostor tako dolazi svjež zrak na koji se prenijela energija otpadnog zraka. Iz zgrade se izbaci zagušljiv zrak kojem se oduzela toplinska energija. Rekuperacija smanjuje potrebu za dogrijavanjem/hlađenjem te time znatno smanjuje operativne troškove.

Rekuperator / izmjenjivač topline

Rekuperator je sastavni dio klimatizacijskog uređaja koji se sastoji od paralelno postavljenih ploča od umjetne mase putem kojih se prenosi toplina iz toplijeg na hladniji medij; protoci medija (zraka, vode ili ostalih) mogu biti istostrujni, protustrujni ili pod kutom od 90 stupnjeva (križni) i međusobno se ne miješaju; rekuperator može biti jedno-, dvo- ili trostupanjski, što znači da uređaj ima jednu, dvije ili tri rekuperativne jedinice. Križni rekuperator ugrađen je u uređajima Menerga Dosolair, Menerga Adsolair; protustrujni rekuperator je ugrađen je u uređajima Menerga Adconair; trostupanjski u uređaju Menerga Trisolair.

Senzibilna toplina / osjetna toplina

Senzibilna toplina jest toplina koju možemo osjetiti; toplina je inače sastavljena od osjetnog dijela (senzibilna toplina) koju prepoznajemo kao višu ili nižu temperaturu i latentnog dijela koji predstavlja vlagu zraka.

Rashladni sustav „split“

Rashladni sustav „split“ rashladni je sustav koji u unutrašnjosti prostora ima rashladni dio (isparivač) mehaničkog rashladnog sustava, a u vanjskom zraku drugi dio rashladnog sustava – kondenzator s kompresorom. Problem rashladnih sustava „split“ jest da stalno samo cirkulira zrak u prostoru i ne prozračuje ga. Naime, još je uvijek potrebno slobodno prozračivanje, odnosno otvaranje prozora da se prostor prozrači. Time se smanjuje učinkovitost djelovanja sustava i povećavaju operativne troškove.

Dizalica topline

Dizalica topline uređaj je s ugrađenim isparivačem uz čiju pomoć oduzima toplinu iz zraka, vode ili okolice za potrebe grijanja zgrade koja na takav način štedi energiju.

Stupite u kontakt s nama još danas!

Pošaljite upit
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search