Ventilacija ugostiteljskih objekata: Restoran Pirat, Piran (studija slučaja)

 In Energetska učinkovitost, Hlađenje, Klima komore, Klimatizacija, Klimatske naprave, Komfortna klimatizacija, Kuhinja, Odvlaživanje, Ventilacija, ventilacijske komore

Moderna ventilacija ugostiteljskih objekata: Prije ljudi nisu obraćali veliku pažnju na ventilaciju kuhinje i kvalitetu zraka u kuhinji. Danas se kuhinje smatraju izuzetno čistim prostorima, a dio toga uključuje čist i svježi zrak. To je posljedica kvalitetnog i pravilno projektiranog ventilacijskog sustava – klima komore. Danas se klima komora za ventilaciju kuhinje elegantno kombinira s ventilacijskim stropom ili profesionalnu kuhinjsku napu.

Dobra ventilacija utječe na udobnost ljudi, osigurava učinkovito uklanjanje toplog zraka, vlage i neugodnih mirisa koji se nehotice šire i u prostore izvan kuhinje. Istodobno, pažljivo opskrbljuje prostor vanjskim, svježim zrakom, što poboljšava radne uvjete u kuhinjama i dobro utječe na osjećaj ljudi.

U slučaju restorana Pirat, ćemo u dijelovima predstaviti kako protječe idejno rješenje, izrada projektne dokumentacije i izvedba građevinskih radova za uspostavu ventilacijskog sustava.

Ventilacijski sustav: Restoran Pirat, Piran

Dobar primjer za uređenje učinkovite ventilacije kuhinje, je projekt, gdje je instalirana klima komora i ventilacijski strop na objektu restoran Pirat. Restoran se nalazi u središtu grada Piran (Slovenija), na glavnoj šetnici. Implementacija ventilacijskog sustava je dio rekonstrukcije 4-etažne poslovne zgrade. U ventilacijski sustav uključen je kuhinjski prostor s 40 m2 i blagovaonica s 140 m2 površine.

 

Projektiranje klima komore: I. faza: dobivanje podataka

U prvoj fazi, za izradu učinkovitog ventilacijskog sustava, potrebno je dobiti tlocrte i presjeke zgrade, uz pomoć kojih se predvide mogućnosti za razvod, vrstu i lokaciju kanala, preko kojih se dovodi / odvodi zrak, te mogućnost ugradnje ventilacijskog uređaja.

Važni ulazni podaci:

  • Koje su priključne snage i dimenzije kuhinjskih uređaja,
  • Koji je izvor energije (plin, struja),
  • Koja je pozicija uređaja,
  • Potrebno je predvidjeti koji je faktor istovremenosti rada uređaja.

Ti podaci su osnova za izračun potrebne količine zraka, za učinkovitu ventilaciju kuhinje. I na kraju, ali ne najmanje važno, potrebno je odrediti iznos ulaganja (“budget”) za klima komoru za ventilaciju.

 

Investitor: “Ventilacija kuhinje je najpomembnejše v poletnem času”

Investitor, vlasnik restorana, Robin Vogrič, brzo je otkrio da su najnepovoljniji uvjeti za rad u restoranu u ljetnim mjesecima, dodavši: »Zbog visokih toplinskih opterećenja, u prostoru se pojavljuje previsoka temperatura zraka«. To svakako predstavlja problem.

Prije nego što smo počeli s projektiranjem ventilacije kuhinje u Restoranu Pirat, napravili smo “snimak postojećeg stanja”. Ustanovili smo, da su za hlađenje zraka u blagovaonici ugrađena dva klima uređaja. Međutim, pomoću njih nije bilo moguće osigurati ravnomjerno ohlađeni zrak u cijelom prostoru. U nekim dijelovima blagovaonice zrak je bio hladan, u nekima još uvijek topao. Slični problemi pojavljivali su se i u kuhinjskom prostoru, gdje se zrak zbog neadekvatne ventilacije znatno pregrijavao.

Idejno rješenje ventilacije kuhinje = ključ do uspijeha

Dobiveni nacrti i podaci, pomogli su nam pri zasnivanju idejnog rješenja ventilacije. U skladu sa standardom za ventilaciju kuhinje (SIST EN 16282-1:2017), izračunali smo potrebne količine zraka u odnosu na prostor i odlučili koji će biti glavni ventilacijski i klimatizacijski uređaj.

Klima komora koja se nalazi na ravnom krovu zgrade restorana Pirat, opremljen je s rekuperatorom (protustrujnom jedinicom), koja osigurava vraćanje topline iz povratnog zraka, na vanjski zrak. Time se smanjuje potrošnja energije za sustav ventilacije, a i sami troškovi.

Za potrebe grijanja i hlađenja dovodnog zraka smo odredili dizalicu topline koja se nalazi uz klimatizacijski uređaj na krovu zgrade. Izračunali smo snagu grijanja i hlađenja potrebnu za pripremu dovodnog zraka, na temelju podataka iz ucrtanih dijagrama.

ventilacija_kuhinje_restoran_pirat_piran_menerga

Izračun pomoću strojarskog alata  h,x dijagrama 

Klima komora sa rekuperacijom + kuhinjski strop

Ventilacija kuhinje može se odvijati preko ventilacijskog stropa ili preko dobro nam poznatih kuhinjskih napi i sustava dovodnih elementi, koji se također često koriste u domaćim kućanstvima.

Sve je ovisno o tehnologiji kuhinje (štednjaci, ploče za roštilj, pećnice, kuhala …), kao i visine planirane investicije.

Potrebne količine zraka su u primjeru ventilacije s kuhinjskim stropom za 10% manje, nego u slučaju ventilacije s kuhinjskom napom. Zajedno u suradnji s Südluftom (proizvođač kuhinjskih napi i ventilacijskih stropova), stručnjaci Menerge osmislili su optimalno rješenje za ventilaciju kuhinje.

U restoranu Pirat Piran prostor kuhinje je ventiliran pomoću kuhinjskog stropa, u kojem se preko limenih ploča (perforiranih ploča) u kuhinji osigurava ravnomjeran dovod vanjskog zraka po cijelom prostoru. Ventilacijski strop osigurava da vanjski, svježi zrak istiskuje sobni zrak koji se preko odvodnih kanala vodi iz kuhinjskog prostora. Dobra polovica dobavnog zraka se preko kuhinjskoga stropa upuhuje neposredno u kuhinjski prostor, a ostatak kroz dovodne rešetke u blagovaonicu i susjedni kuhinjski prostor. U kuhinji se vlažni i pregrijani zrak u potpunosti zamjenjuje svježim, čistim zrakom.

ventilacija_kuhinje_restoran_pirat_piran_menerga

Primjer prikaza strujanja odsisnog i dobavnog zraka

Količina odsisnog zraka u kuhinji veća je od količine dovodnog zraka, čime se osigurava podtlak u kuhinji. Podtlak je potrebno osigurati ako ne žalimo da nam onečišćen zrak ulazi u susjedne prostore. Priključci odsisnog zraka nalaze se u dijelu prostora gdje se pojavljuje najviše izvora topline i vlage. Iznad perilice posuđa ugrađena je kuhinjska napa za učinkovito odvođenje pare.

Na strani odsisnog zraka u kuhinjskom stropu su ugrađeni separatori masnih čestica. Uz to instaliran je i UV-C sustav za dezinfekciju odsisnog zraka (sustav za dezinfekciju zraka), koji dodatno osigurava da čestice masti ne dođu do ventilacijskog uređaja.

U kanalu odsisnog zraka u kuhinjskom stropu je smješten mjerač protoka koji deaktivira sustav za UV-C dezinfekciju (sustav za dezinfekciju). Na primjer, kada mjerač protoka izmjeri da nema protoka, šalje signal u sustav za isključivanje UV-C dezinfekcije.

Na taj način održavamo “zdravlje sustava” i omogućavamo kvalitetan rad. I na kraju, ali ne najmanje važno, kontinuirana razgradnja masti također doprinosi požarnoj sigurnosti zgrade.

 

Izrada idejnog rješenja za kanalski razvod

U idejnom rješenju predvidjeli smo raspodjelu kanalskog razvoda u zgradi, lokaciju, način dovoda i odsisa zraka, te smo procijenili padove tlaka po kanalskom razvodu.

U toj fazi, rješenje za raspodjelu kanala je bilo prilično zahtjevno, s obzirom da nije bila posve poznata konstrukcija stropa u kuhinji. Pokraj toga, u dijelu kuhinje nalazile su se i nosive grede.

Za učinkovitu ventilaciju u svim dijelovima prostorije, napravili smo i sustav regulacije zraka. U tu svrhu, predvidjeli smo na odgovarajućim mjestima ugradnju elementa za regulaciju, kojima smo uravnotežili sustav ventilacije zraka i pobrinuli se za:

  • ravnomjerno upuhivanje,
  • dovoljan broj izmjena zraka.

Za vrijeme kada ventilacijski sustav u kuhinji nije u potpunosti opterećen, ugradili smo ručnu zaklopku pomoću koje je moguće preusmjeriti dio dovodnog zraka u prostor blagovaonice.

 

Analiza ventilacijskih gubitaka i klima komore sa rekuperacijom

Pripremili smo analizu uštede toplinske energije u sustavu ventilacije, koja je rezultat implementacije ventilacijskog uređaja s vračanjem toplinske energije (rekuperacija). Analiza je napravljena na temelju prosječnog tijeka vanjskih temperaturnih uvjeta u Piranu tijekom cijele godine.

Potrebna količina toplinske energije za zagrijavanje dovodnog zraka u jednoj godini je oko 95.000 kWh. Instaliranjem klimatizacijskog komore sa rekuperatorom, potrošnja energije se smanjila na približno 24.000 kWh. Svake godine uštedimo 71.000 kWh toplinske energije.

ventilacija_kuhinje_restoran_pirat_piran_menerga

Prikaz količine energije potrebne za grijanje dovodnog zraka: razlika između uređaja s / bez rekuperacije.

Izrada projektne dokumentacije 

Nakon potvrde idejnog rješenja od strane investitora, prije izrade projektne dokumentacije, još smo jednom pregledali postojeće stanje u kuhinji i blagovaonici.

Izvršena su mjerenja koja su bila potrebna za izradu točnih nacrta strojarskih instalacija.

U ovoj fazi točno smo definirali sve ulazne i izlazne podatke potrebne za provedbu projekta. Izvršen je odabir svih elemenata klima komore (prigušivači zvuka, zaklopke, regulacijske žaluzine, distribucijski elementi zraka…). Izradili smo nacrt regulacije DDC, s kojim smo povezali djelovanje klimatizacijskog uređaja, dizalice topline i ventilacijskog stropa Südluft.

ventilacija_kuhinje_restoran_pirat_piran_menerga

3D nacrt razvoda strojarskih instalacija za Restoran Pirat

U ovoj fazi potrebno je posvetiti pozornost i na odgovarajuću zaštitu od požara objekta. Na temelju požarne studije, ventilacijski sustav podijeli se protupožarnim zaklopkama u skladu s požarnim sektorima zgrade. U restoranu Pirat sve predmetne prostorije su dio zajedničkog požarnog sektora, pa nije bilo potrebe za ugradnjom protupožarnih zaklopki. Zaštititi je bilo potrebno instalacijski šaht u kojem su se vodili kanali dovodnog i odsisnog zraka. U tu svrhu se zid instalacijskog šahta obložio protupožarnim pločama.

Izvedba radova – ventilacija kuhinje i ventilacija ugostiteljskih objekata

Kako bismo osigurali da se sav posao obavi na vrijeme, pobrinuli smo se za koordinaciju svih strana koje su bile dio projekta. To su investitor, dobavljač kuhinjskog sustava, dizalice topline i klima komore te izvođač radova.

U starijim objektima se na početku radova često pokaže, da se gradnja odvija drugačije od predviđenog. U ovom projektu se pokazalo da razvod kanalskog sustava neće biti moguć kako je prvotno projektirano. Samim time se promijenio i kuhinjski strop, pa je komunikacija s dobavljačem stropova bila važna. Nadasve je bio problematičan dio s nadvojima na donjoj slici. Na slici su nadvratnici koji su promijenili razvod kanala prema prvom nacrtu.

ventilacija_kuhinje_restoran_pirat_piran_menergaIzradili smo novo rješenje i slijedila je montaža kanalskog razvoda koja je vidljiva na slikama ispod.

Osigurali smo klima komoru sa rekuperacijom Systemair KA HSO-5/2-D-R-50, kojeg smo dodatno opremili elektro ormarom s Menerga regulacijom. Regulacija Menerga brine se za koordinirani rad sustava i upravlja režimima rada koji osiguravaju najveću energetsku učinkovitost. U sustav je bila umiješana i dizalica topline LG ARUM140LTE5.

ventilacija_kuhinje_restoran_pirat_piran_menerga

Ventilacija kuhinje: klima komora sa rekuepracijom za ventialciju Systemair montiran na krov Restorana Piran.

Nakon završetka montaže ventilacijskog stropa Südluft, svi uređaji su pušteni u pogon.

ventilacija_kuhinje_restoran_pirat_piran_menerga

Profesionalni ventilacijski strop Südluft

Sažetak: moderna ventilacija ugostiteljskih objekata i ventilacija kuhinje

Ventilacija kuhinje jedan je od zahtjevnijih sustava u smislu pružanja udobnosti prostora. Javljaju se velika toplinska opterećenja, a osim toga zrak je zasićen raznim česticama. Stoga je količina zraka potrebna za ventilaciju takvih prostora relativno visoka. Samo promišljenim i cjelovitim pristupu projektiranju takvih sustava, možemo osigurati udobnost ljudima uz minimalno upotrebu energije. Kuhinje predstavljaju veliki potencijal i u pogledu uštede energije, jer se otpadna toplina iz kuhinje može koristiti i za grijanje ostalih prostorija u zgradi. S sustavima ventilacije možemo dvostruko uštedjeti i to:

  • na osnovu vračanja toplinske energije iz odsisnog zraka na dovodni zrak,
  • grijanju prostora otpadnom toplinom.

Planirate li ventilaciju kuhinje? Obratite se savjetniku!

DA LI ŽELITE PROVJERITI NA VLASTITE OČI?

Nekoliko puta godišnje organiziramo i vođeni obilazak, gdje je moguće izbliza vidjeti ovakve i slične primjere grijanja i hlađenja. Možda bi vas nešto takvo zanimalo?

Recent Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search