Industrijska klimatizacija: klimatizacija proizvodnih hala i skladišta

 In Hlađenje proizvodne hale, Industrijska klimatizacija, Klima komore, Klimatizacija, Klimatizacija proizvodnih hala, Strojne instalacije, Ventilacija proizvodne hale, ventilacijske komore

Industrijska klimatizacija: klimatizacija proizvodnih hala i skladišta

 

Industrijska proizvodnja je uvijek zahtjevnija. Ne samo u pogledu tehnologije, već i s pogleda uvjeta u kojima se radni proces može odvijati. Zbog toga, klimatizacija proizvodnih hala i industrijska klimatizacija važnija je nego ikad.

Nekada je bilo dovoljno da je proizvodna hala dovoljno velika i visoka, a ako se u zimskim mjesecima grijala, već je bilo »ugodno«. Nažalost, mnogim radnicima nisu pruženi ni približno odgovarajući uvjeti.

Danas živimo u vremenu brzog tehnološkog razvitka koji zahtjeva puno zahtjevnije uvjete u proizvodnim halama no ikad prije. Naime, u tim proizvodnim objektima odvijaju se tehnološki procesi, koji zbog svoje složenosti zahtijevaju vrlo visoku razinu uvjeta kvalitete. Ti uvjeti su puno zahtjevniji nego što bi bilo potrebno za udobnost radnika.

klimatizacija-proizvodnih-hala_menerga

 

Uvjeti za radne procese

Usporedno s razvojem tehnike i tehnologije,  stroži su uvjeti mikroklime u prostoru, gdje se neki proizvod proizvodi.

Visoka kvaliteta proizvoda i uske tolerancije u proizvodnji (npr. automobilski dijelovi), zahtijevaju konstantne temperature u prostoru, u kojem se obrada i proizvodnja odvija. Relativna vlažnost zraka, također je vrlo važan čimbenik za određene proizvode (npr. proizvodnja ploča za rezanje i brušenje). Vrlo utjecajan čimbenik je i čistoća, koja mora biti osigurana u proizvodnjama kao što je to npr. u elektro i informatičkoj industriji.

Ukratko, za industrijsku proizvodnju nije više dovoljno imati prostor i krov, već je potrebno osigurati mnogo više.

klimatizacija-proizvodnih-hala_menerga

 

Proizvodna hala i opterećenja

Proizvodne hale su obično vrlo velike i visoke, što diktira priroda proizvodnje. U njima je vrlo teško postići relativno stabilne mikroklimatske uvjete (temperatura, vlaga, čistoća itd.) po cijelom volumenu iz sljedećih razloga:

 • obično se kod radnih procesa oslobađa velika toplina (disipacija topline), koja se manifestira na povišenju temperature u prostoru.
 • Uz oslobađanje toplinske energije, oslobađaju se i razne emisije; plinovi, prašina, dim itd.
 • Zbog transportnih zahtjeva prostori se neprestano otvaraju, što povećava utjecaj vanjskih čimbenika; temperatura i vlaga – izrazito veliki remetitelji ugodnosti.

Ovo je samo nekoliko glavnih čimbenika koji sprječavaju stabilnu, odnosno ujednačenu mikroklimu u prostoru.

 

Industrijska klimatizacija proizvodnih hala: kako osigurati primjerene uvjete?

Za upravljanje situacijom u proizvodnoj hali, potrebno je vrlo dobro poznavati radni proces i njegov utjecaj na okolinu, koji se odražava na temperaturi, vlažnosti, zagađenju itd.

Budući da su proizvodnje pretežno toplinski opterećene, najčešće je osnovni problem hlađenje. Na temelju toga je potrebno izraditi koncept kondicioniranja proizvodnih prostorija. To je moguće samo pomoću zraka koji je nositelj toplinske energije, vlage, emisija.

 

klimatizacija-proizvodnih-hala_menerga

Potrebno je organizirati odgovarajuću ventilaciju, grijanje, hlađenje, odvlaživanje, filtriranje zraka. U kratkom roku potrebno je zadovoljiti puno termodinamičkih procesa, da u prostoru postignemo tražene uvjete. Obično su za to potrebne relativno velike količine zraka, samim time veliki ventilacijski uređaji, kao i veliki toplinski i rashladni kapaciteti. Kako se sve to odražava na cijeni proizvoda, logično je troškove smanjiti na minimum. Da bismo to postigli, potrebno je:

 • proizvodne hale graditi građevinski – fizikalno prikladne, kako bi se smanjili vanjski utjecaji (toplinska izolacija, nepropusnost itd.),
 • transportnu logistiku treba provoditi na način, da se minimiziraju neizbježni vanjski remetilački učinci,
 • koristiti tehniku ventilacije i klimatizacije koja održava odgovarajuće uvjete u sobi. Energetski učinkovitu i racionalnu,
 • ako je moguće, potrebno je osigurati toplinsku i rashladnu energiju iz obnovljivih izvora energije.

 

Ventilacija i klimatizacija visokih proizvodnih hala

Visoke hale obično se grade zbog visine proizvodnih strojeva i unutarnjeg transporta pomoću kranova, dok se postupak prerade i proizvodnje, odvija u zonama visine do cca 3 metara. Stoga se potrebno usredotočiti na tu zonu i izabrati koncept rješenja koji osigurava odgovarajuće uvjete u tom prostoru. Pri tome, potrebno je koristiti prirodne zakone kretanja zraka i to:

 • dobavni zrak trebao bi biti izvorni, uz pod, u zoni boravka, a odsis zraka iz prostora u najvišoj točki hale – tzv. istisna ventilacija
 • moramo osigurati da protok zraka bude primjeren kako se ne bi stvarao propuh
 • ako je moguće, dobava zraka mora biti što bliže izvorima topline (strojevima), pravilno raspoređena
 • potrebno je osigurati efekt »bazena« u proizvodnoj hali
 • moramo postići prirodni uzgon zraka, koji je uzrokovan apsorpcijom topline i emisija, te se tako diže u više slojeve
 • sporo kretanje zraka omogućuje temperaturnu stratifikaciju po visini hale, što rezultira odvođenjem topline s velikom temperaturnom razlikom. Time se smanjuje potrebna dobavna / odsisna količina zraka u prostoru
 • dobavni zrak ljeti nije potrebno pretjerano hladiti (do cca 19°C)
Ventilacija po principu istiskivanja je najučinkovitija u visokim prostorima.

Ventilacija po principu istiskivanja je najučinkovitija u visokim prostorima.

 

Hladni zrak radijalno ulazi u zonu boravka

Hladni zrak radijalno ulazi u zonu boravka

 

Ventilacijski uređaji i klima komore – kada je riječ o pitanju industrijske klimatizacije

Pravilni koncept rješenja klimatizacije proizvodnih hala, smanjuje potrebnu količinu zraka, dok adekvatna tehnika ventilacije, energetski racionalno kondicionira zrak, što znači:

 • upotreba visokog stupnja rekuperacije zimi (dvostupanjski križni rekuperator, učinak iskorištenja preko 80%)
 • upotreba indirektnog adijabatskog hlađenja po ljeti (učinak iskorištenja preko 90%), smanjuje potrošnju energije za hlađenjem do 70%
 • regulacija količine zraka prema potrebama zadovoljavanja uvjeta u proizvodnoj hali
 • energetski učinkovita ventilatorska tehnika, kontinuirana regulacija
 • automatika i regulacijska tehnika, koja osigurava optimizaciju procesa u klima komori

klimatizacija-proizvodnih-hala_menerga

Više o uređaju možete pročitati na sljedećoj poveznici: Adsolair.

 

Priprema toplinske i rashladne energije u proizvodnoj hali

Unatoč energetsko štedljivim i učinkovitim klimatizacijskim uređajima, još uvijek je potrebno osigurati toplinsku i rashladnu energiju koja nedostaje. U tu svrhu gotovo svugdje je moguće koristiti uređaje, koji toplinsku i rashladnu energiju proizvode korištenjem energije iz obnovljivih izvora s vrlo visokim stupnjem iskorištenja.

klimatizacija-proizvodnih-hala_menerga

Više o tome možete pročitati na sljedećoj poveznici: Rewatemp

 

Sažetak – industrijska klimatizacija

Svaka proizvodnja ima svoju posebnost, pa je vrlo važno individualno proučiti situaciju i zahtjeve  prije nego što se odabere pravi koncept ventilacije i klimatizacije. Upotrebom velikih površina i volumena proizvodnih prostora, pogrešna odluka može značiti enormno povećanje kako investicijskih troškova tako i troškova u eksploataciji. Tvrtka Menerga je među prvima u Hrvatskoj, u industriju uvela takozvano istisnu ventilaciju, koja ima prednost u povećavanju udobnosti zaposlenika i smanjenju investicijskih i operativnih troškova.

ZANIMA VAS KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA PROIZVODNIH HALA I SKLADIŠTA?

Pozivamo vas da se obratite našom prodajnom i tehničkom savjetniku.

Recommended Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search