Centralni nadzorni sustav (CNUS): Dječji vrtić Kamnitnik

 In Dimenzioniranje strojnica, Dizalica topline, Grijanje sanitarne vode, Hlađenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Komfortna klimatizacija, Kuhinja, Obnovljivi izvori, Održivost, Pasivna gradnja, Rashladni agregat, Strojne instalacije, Strojnica, Uncategorized, Ventilacija, Vrtic

Centralni nadzorni i upravljački sustav (CNUS): Dječji vrtić Kamnitnik

Dječji Vrtić Kamnitnik spada među moderne, energetski učinkovite građevine u Sloveniji. U tvrtki Menerga osmislili smo cjelokupno automatizaciju dječjeg vrtića i u potpunosti implementirali sustav digitalne regulacije i centralni nadzorni i upravljački sustav (CNUS). Za upravljanje i nadzor dječjeg vrtića koristi se centralni nadzorni i upravljački sustav tvrtke Menerga, koji omogućava cjelovitu regulaciju i nadzor svih energetskih uređaja u strojarnici. Također, omogućava i nadzor stanja u dnevnim boravcima dječjeg vrtića kao što su igraonice, zbornica i kuhinja. Cjelokupni CNUS prilagođen je korisniku i izuzetno je jednostavan za upotrebu. 

vrtic-kamnitnik

Energetski održivi dizajn i centralni nadzorni i upravljački sustav

Dječji vrtić Kamnitnik iz mjesta Škofja Loka je primjer energetski održivog dizajna i smatra se jednim od visoko energetskih učinkovitih dječjih vrtića u Sloveniji. Da bi se to postiglo, u vrtiću su ugrađeni ventilacijski uređaji Menerga, što rezultira niskim operativnim troškovima, a sama zgrada je energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva. U okoliš se emitira vrlo mala količina stakleničkih plinova.

Nadzor i upravljanje svih energetskih uređaja u strojarnici vrtića osmislili smo vlastitim, cjenovno pristupačnim, internetskim CNUS-om, koji je korisniku jednostavan za upotrebu. Pristup centralnom nadzornom i upravljačkom sustavu je s bilo kojeg mjesta, s obzirom da je dostupan putem web preglednika..

 

Upravljanje, regulacija i inteligentna kontrola zgrade– CNUS sustav

Svi uređaji Menerga (Rewatemp za grijanje/hlađenje, Adsolair 56 i Adconair 76 za ventilaciju, SaniTemp za pripremu ogrjevnog/rashladnog medija) u dječjem vrtiću Kamnitnik mogu se učinkovito nadzirati, regulirati i inteligentno upravljati pomoću CNUS-a.

Sustavom lako može upravljati održavatelj, domar ili čuvar zgrade putem središnjega računala, tableta, sobnog panela na dodir ili pametnog telefona.

Svi programibilni upravljači različitih podsustava zgrade (grijanje, hlađenje, priprema ogrjevnog/rashladnog medija, …) povezani su u jednu integralnu cjelinu, na jednoj web platformi.

Na taj način moguće je upravljati procesima (grijanje, hlađenje, priprema ogrjevnog/rashladnog medija), nadzirati parametre ili vršiti nadzor nad stanjem parametra u stvarnom vremenu. Također, moguće je analizirati trendove potrošnje i uštede, kao i uspoređivati različite varijable i iz njih  razumjeti stanje sustava i mogućnosti za optimizaciju performansi.

 

Vizualizacija: centralni nadzorni i upravljački sustav Dječjeg vrtića Kamnitnik

cns-sustav

Osnovni ulazni izbornik omogućuje vam prijavu u sustav klikom na “LOG IN”. Prijava korisničkim imenom i lozinkom osigurava visoku razinu sigurnosti i omogućuje kontroliranu promjenu parametara. Klikom na gumb “LOG OUT” odjavljujete se sa svog korisničkog računa. Samo za pregled nije potrebna prijava, već pristupite samo klikom na “ULAZ”.

Gumb “PROSTORNA REGULACIJA” otvara izbornik koji omogućuje praćenje temperature, kvalitete zraka, rad sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, te nadgledanje prostorija.

 

Odabir režima: izbornik Energetika

priprema-energenta-centralni-nadzorni sustav

Na zaslonu lako možemo postaviti ili kontrolirati pripremu medija. Prikaz podataka o pripremi medija nam prikazuje grijanje, aktivno hlađenje, pasivno hlađenje, pripremu potrošne tople vode (PTV), tlak ogrjevne vode, tlak rashladne vode i tlak glikolnog kruga.

Možemo uočiti da odjeljci grijanje, aktivno hlađenje imaju tri različite postavke statusa (isključeno, automatski, ručno), pasivno hlađenje dvije različite postavke statusa (isključeno, automatski), a sustav pripreme PTV-a četiri različite postavke statusa (isključeno, automatski, ručno, dezinfekcija).

Tlak ogrjevne vode, vode za hlađenje i glikolnog kruga, govori nam koliki je pritisak prisutan u sustavu. Stalno praćenje tlaka, neophodno je za pravilno funkcioniranje sustava. Ovo drugo, pomaže nam također u  identificiranju, odnosno, ranom otkrivanju smetnji u sustavu.

 

Brzi pregled ključnih postavki

centralno-nadzorni-sustav-vrtic-kamnitnik

Brzi pregled u stvarnom vremenu daje nam podatke o dobu godine (LJETO/ZIMA), načinu rada (AUTOMATSKI, RUČNO, ISKLJUČENO), temperaturama, stanju uređaja (RADI, MIRUJE, SMETNJA). Na zaslonu trenutno vidimo zimski način rada. Korisnik odmah vizualno utvrđuje rade li uređaji dobro, te mu nije potrebno vršiti daljnje preglede. U slučaju da korisnik uoči crvenu boju (smetnja), usredotočuje se u nastavku samo na taj uređaj.

Za brzo saznavanje stanja pojedinih uređaja, korištene su logički napisane informacije s prikladnom pozadinom u boji: RADI, MIRUJE, SMETNJA.

 

Osnovne korisničke postavke

cns-vrtic-kamnitnik

U postavkama temperatura, korisniku je omogućeno postaviti željene temperaturne režime za grijanje, hlađenje, pripremu PTV-a, itd. Temperaturni režimi vode za grijanje i hlađenje mogu se birati između kontroliranog minimalnog i maksimalnog ograničenja. Između granica, trenutna temperatura se izračunava u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Zaslon prikazuje podatke u stvarnom vremenu i omogućuje mogućnost promjene postojećih parametara.

 

cns-vrtic-kamnitnik

Prebacivanje između zimskog i ljetnog načina rada, obično se bira sezonski. Najčešće na fiksni datum.

Način rada, prebacuje se iz zimskog u ljetni, kada je prosječna vanjska temperatura zraka viša od postavljene vrijednosti najmanje 3 dana uzastopno.

Primjer: Kada su temperature više od 15°C, tijekom 3 uzastopna dana (ako je postavljena vrijednost 15°C), uređaj se prebacuje iz zimskog u ljetni način rada.

 

Kombinirana dizalice topline/rashladni agregat RewaTemp

cns-rewatemp-dizalica-topline

Kombinirani uređaj Rewatemp osigurava optimalnu pripremu toplinske i rashladne energije. Kao energent, koristi podzemnu vodu kao obnovljiv izvor energije. Na jednom zaslonu korisnik vidi status svih važnih parametara uređaja, rad pojedinih kompresora, cirkulacijskih crpki i protoka medija, te temperaturne režime pojedinih medija (izvor topline, ogrjevna voda, rashladna voda i vodu za grijanje PTV-a) Svi podaci prikazani su u stvarnom vremenu.

 

Obnovljiv izvor energije – površinska bušotina

centralno-nadzorni-sustav-busotina

Na slici iznad prikazan je shematski prikaz bušotine s osnovnim elementima kao što su: potopna pumpa, zaporni ventil, termometri i mjerač nivoa vode. Važne informacije za korisnika su temperatura crpljene i povratne vode, temperaturna razlika iskorištenja i kontrola dinamične razine vode koja služi za nadzor i zaštitu potopne pumpe od rada na suho.

 

Spremnik AccuTemp

cns-vrtec-kamnitnik-spremnik

AccuTemp je spremnik toplinske energije, koji služi za akumulaciju toplinske energije s temperaturnim raslojavanjem (održavanje temperaturne razlike), što je izrazito važno za pravilan rad dizalice topline.

 

Razdjelnik i sabirnik ogrjevne vode

centralno-nadzorni-sustav-vrtic-kamnitnik-razdelilnik

Prikaz razdjelnika i sabirnika toplinske energije s regulacijskim krugovima i stanjima vitalnih elemenata: stanje crpki (rad, mirovanje, smetnja), stanje motornih ventila (otvoren, zatvoren, % otvorenosti). Prikaz temperatura na regulacijskim krugovima i na razdjelniku je u stvarnom vremenu.

 

Priprema potrošne tople vode

cns-sanitemp-sanitarna-topla-voda

Priprema potrošne tople vode odvija se na dvije različite temperature. Temperatura potrošne tople vode za potrebe dječjeg vrtića je 35°C, a za potrebe kuhinje 60°C. Akumulacija toplinske energije za zagrijavanje PTV-a provodi se na strani sustavne vode (San 1.2), što predstavlja puno manji rizik od pojave Legionelle, jer se zagrijana PTV ne akumulira, već je potrebna samo redovita dezinfekcija cijevi i izmjenjivača topline. Na ovom zaslonu korisnik ima kontrolu nad svim vitalnim elementima (crpkama, ventilima) i temperaturama PTV-a. Svi podaci prikazuju se u stvarnom vremenu.

 

Klimatizacijski i ventilacijski uređaj za dječji vrtić

cns-klima-uređaj-adconair

Zaslon prikazuje shematski prikaz klimatizacijskog uređaja Adconair tip 76. s osnovnim vitalnim elementima (ventilatori, grijač, hladnjak, ovlaživač) i njihova stanja (rad, mirovanje) kao i trenutne vrijednosti količine zraka, otvorenosti ventila, rada cirkulacijskih crpki te svih ulaznih i izlaznih temperatura i relativne vlažnosti.

Željena vrijednost temperature dobavnog zraka, inteligentno se kontrolira putem digitalne regulacije u pojedinim prostorijama, tako da je razlika između sobne temperature i temperature dobavnog zraka što manja. Količina zraka u uređaju se regulira na osnovi kvalitete zraka pomoću CO2 senzora u prostorijama, što značajno doprinosi uštedi energije.

 

Klimatizacijski uređaj za kuhinju

cns-klima-uređaj-adsolair-56

Uređaj  Menerga Adsolair služi za klimatizaciju kuhinje, hladi je i iz nje uklanja toplinu i vlagu. Povezana je sa  kuhinjskim ventilacijskim stropom. Otpadnu energiju iz kuhinje, preko visoko učinkovite rekuperacije iskorištava za zagrijavanje vanjskog zraka. Količina zraka u uređaju regulira se na temelju radnog procesa u kuhinji.

Postavke radnog vremena: raspored

cns-sustav

Za sve uređaje (Rewatemp, Adsolair 56, Adconair 76, Sanitemp) i procese (grijanje, hlađenje, priprema PTV-a itd.) je predviđen raspored djelovanja, koji omogućava korisniku više isključivanja i uključivanja uređaja nekoliko puta u jednom danu tijekom cijelog tjedna.

 

Pregled po prostorijama dječeg vrtića – igraonice

cns-sustav-vrtic-kamnitnik

Na zaslonu vidimo dio tlocrta dječjeg vrtića (prizemlje) s jednostavno ucrtanim prostorijama, odnosno igraonicama. Prikaz podataka pruža uvid u željenu temperaturu i kvalitetu zraka (CO2), kao i postavke za svaku prostoriju.

Stvarne temperature prikazuju se u pojedinim prostorijama na način koji omogućuje brzu kontrolu te nema potrebe za klikom na pojedinu prostoriju. Crveni simboli označavaju prostore koji se trenutno griju s radijatorima ili ventilokonvektorima. Plavi simboli označavaju prostore, koji se trenutno hlade s ventilokonvektorima. U prostoru su instalirani inteligentni regulatori koji upravljaju s elementima grijanja, hlađenja i ventilacije, te su povezani preko protokola Modbus s kontrolerima digitalnog sustava upravljanja i CNUS-om.

 

Kuhinja i igraonica zahtijevaju poseban tretman

Kvaliteta i temperatura zraka u igraonicama i kuhinji dječjeg vrtića izuzetno je važna. Igraonica je prostor, gdje djeca provode najviše vremena, tj. gdje se zbog brojčanog stanja djece zrak znatno grije te se pogoršava kvaliteta zraka, zbog izdahnutog CO2.

Kuhinja je prostor gdje se stvara velika količina vlage, gdje se zbog toplinske pripreme hrane zrak znatno zagrijava i potrebna je intenzivna ventilacija i hlađenje. U oba primjera potrebna je posebna pozornost pri izradi energetskog koncepta, koji je temelj svake energetski učinkovite zgrade.

Dječji vrtić Kamnitnik ima moderan i energetski učinkovit dizajn zgrade. Ujednačeni volumen zgrade doprinosi većoj uštedi energije, ali također osigurava da su hodnici kratki te se sastoji od više korisnijih zajedničkih prostora. Čitav dizajn nastoji da se prostori u vrtiću učine razigranim, udobnim, a korišteni materijali zdravi i ugodni na dodir.

 

IZKAZNICA PROJEKTA DJEČJI VRTIĆA KAMNITNIK

Naziv projekta: Niskoenergetski Dječji vrtić Kamnitnik

Naziv objekta: Dječji vrtić Kamnitnik

Arhitektura: Mojca Gregorski, Kontra arhitekti d.o.o. (ex Modular arhitekti)

Fotograf: Miran Kambič

Lokacija: Škofja Loka

Mjesto i datum izrade plana: Maribor, kolovoz 2017.

Datum izvođenja: 2018. – 2019.

Površina: neto 3400 m2

Investitor: Općina Škofja Loka

Odgovorni voditelj projekta: Mojca Gregorski

Odgovorni projektant str. instalacija: Branko Zelenko, u.d.i.s., Menerga d.o.o.

 

Prednosti centralnog nadzornog sustava:

centralni-nadzorni-sustav

Uređaji za postizanje kriterija energetski učinkovite zgrade – Dječji vrtić Kamnitnik

Dječji vrtić Kamnitnik za grijanje i hlađenje koristi dizalicu topline i rashladni agregat u jednom tzv. hibridnom uređaju – Menerga Rewatemp.

Naravno, ovo nije jedini uređaj koji osigurava niske operativne troškove zgrade.

Osiguravanje kriterija energetski učinkovite zgrade postiže se nizom Menerga uređaja i ostalih komponenti.

–     Adconair 76 – klima komora s najvećom energetskom učinkovitošću

–     Adsolair 56 – radi se o klima komori s integriranim adijabatskim hlađenjem, ishlapljivanje

–     AccuTemp – spremnik i hidraulička skretnica za sustave hlađenja, grijanja i pripreme PTV-a

 

Avtor fotografij: Miran Kambič

TREBATE UČINKOVITO PROZRAČIVANJE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA?

Pozivamo vas da se obratite našom prodajnom i tehničkom savjetniku.

Recent Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search