Centralni nadzorni sustav (CNS): Dječji vrtić Kamnitnik

 In Dimenzioniranje strojnica, Dizalica topline, Grijanje sanitarne vode, Hlađenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Komfortna klimatizacija, Kuhinja, Obnovljivi izvori, Održivost, Pasivna gradnja, Rashladni agregat, Strojne instalacije, Strojnica, Uncategorized, Ventilacija, Vrtic

Centralni nadzorni sustav (CNS): Dječji vrtić Kamnitnik

Dječji vrtić Kamnitnik jedna je od najmodernijih energetski učinkovitih zgrada u Sloveniji. Poduzeće Menerga projektiralo je cjelokupnu automatizaciju vrtića i u potpunosti implementiralo digitalnu regulaciju i centralni nadzorni sustav (CNS). Centralni nadzorni sustav poduzeća Menerga koristi se za upravljanje i nadzor vrtića i omogućuje potpunu regulaciju i praćenje svih energetskih uređaja u strojarnici. Također omogućuje nadzor stanja u prostorijama dječjeg vrtića, kao što su igraonice, zbornica ili kuhinja. Cjelokupni CNS projektiran je da bude izuzetno jednostavan za korisničku uporabu.

vrtic-kamnitnik

Energetski održiv dizajn i centralni nadzorni sustav

Dječji vrtić Kamnitnik u Škofjoj Loci primjer je energetski održivog dizajna i smatra se jednim od energetski najštedljivijih vrtića u Sloveniji. Da bi se to postiglo, u vrtiću su ugrađeni ventilacijski uređaji Menerga, što smanjuje troškove rada i zgradu čini energetski učinkovitom i ekološkom, budući da u okoliš ispušta vrlo malo emisija stakleničkih plinova.

Sve energetske uređaje u strojarnici dječjeg vrtića projektirali smo i kontrolirali s vlastitim, cjenovno pristupačnim, internetskim CNS sustavom koji je jednostavan za korisničku uporabu.. Pristup je moguć s bilo kojeg mjesta jer mu se može pristupiti putem mrežnog preglednika.

 

Upravljanje, regulacija i inteligentno upravljanje zgradom – CNS sustav

Sve uređaje Menerga (Rewatemp za grijanje/hlađenje, Adsolair 56 i Adconair 76 za ventilaciju, SaniTemp za pripremu energenta za grijanje/hlađenje) u Dječjem vrtiću Kamnitnik moguće je učinkovito nadzirati, regulirati te je njima moguće inteligentno upravljati putem CNS-a.

Osoba zadužena za održavanje, domar ili predstavnik zgrade može lako upravljati uređajima putem središnjeg računala, tableta, sobnog dodirnog zaslona ili pametnog telefona.

Svi programibilni upravljači različitih podsustava zgrade (grijanje, hlađenje, priprema energenta za hlađenje/grijanje…) povezani su u jednu integriranu cjelinu, na jednoj mrežnoj platformi.

Na taj je način moguće kontrolirati procese (grijanje, hlađenje, priprema energenta za hlađenje/grijanje), kontrolirati parametre ili vršiti nadzor nad stanjem parametara u stvarnom vremenu. Moguća je i analiza trendova potrošnje i ušteda, kao i usporedba različitih varijabli te dobivanje stanja sustava i opcija za optimizaciju rada.

 

Vizualizacija: centralni nadzorni sustav Dječjeg vrtića Kamnitnik

cns-sustav

Osnovni ulazni izbornik omogućuje prijavu u sustav klikom na “LOG IN”, u koji se prijavljujete korisničkim imenom i lozinkom, što vam osigurava visok stupanj sigurnosti te omogućuje nadzirano praćenje parametara. Klikom na gumb “LOG OUT” odjavljujete se iz svog korisničkog računa. Samo za pregled nije potrebna prijava, već uđete samo klikom na “ULAZ”.

Gumb “PROSTORNA REGULACIJA” otvara izbornik koji omogućuje praćenje temperature, kvalitete zraka, rad grijanja, hlađenja i ventilacije te nadzor prostorija.

 

Odabir režima: izbornik Energetika

priprema-energenta-centralni-nadzorni sustav

Na zaslonu možemo podesiti ili kontrolirati pripremu energenta. Prikaz podataka o pripremi energenta pokazuje nam grijanje, aktivno hlađenje, pasivno hlađenje, sanitarnu toplu vodu (STV), tlak tople vode, tlak hladne vode i tlak glikolnog kruga.

Možemo vidjeti da postoje sekcije za grijanje, aktivno hlađenje, 3 različite postavke statusa (isključeno, auto, ručno), odjeljak 2 različite postavke statusa, a STV ima 4 različite postavke statusa (isključeno, auto, ručno, dezinfekcija).

Tlak tople vode, vode za hlađenje i glikolnog kruga govori nam koliki je tlak u sustavu. Kontinuirano praćenje tlaka ključno je za pravilno funkcioniranje sustava. Potonje nam također pomaže u identificiranju, odnosno ranom otkrivanju smetnji u sustavu.

 

Brz pregled ključnih postavki

centralno-nadzorni-sustav-vrtic-kamnitnik

Brz pregled u stvarnom vremenu daje nam s jedne strane informacije o godišnjem dobu (LJETO/ZIMA), režimima rada (AUTO, RUČNO, ISKLJUČENO), temperaturama, stanju uređaja (RADI, U MIROVANJU, SMETNJA).

Trenutačno na zaslonu vidimo zimski režim rada. Korisnik vizualnim putem može odmah utvrditi rade li uređaji ispravno i da ne treba vršiti daljnji pregled. U slučaju da ugleda crvenu boju (smetnja), u nastavku se može usredotočiti na taj uređaj.

Za brzo otkrivanje stanja pojedinih uređaja upotrijebljene su logičke pisane informacije s odgovarajućom pozadinom u boji: RADI, U MIROVANJU, SMETNJA.

 

Osnovne korisničke postavke

cns-vrtic-kamnitnik

Kod postavki temperature korisniku je omogućeno da postavi željene temperaturne režime za grijanje, hlađenje, pripremu sanitarne tople vode itd. Temperaturni režimi vode za grijanje i hlađenje mogu se odabrati između kontrolirane minimalne i maksimalne granice. Međutim, između granica trenutačna temperatura izračunava se ovisno o vanjskoj temperaturi. Zaslon prikazuje podatke u stvarnom vremenu, čime vam omogućuje promjenu postojećih parametara.

 

cns-vrtic-kamnitnik

Prebacivanje između zimskog i ljetnog režima rada obično se odabire sezonski, uobičajeno na fiksno određeni datum.

Režim rada prebacuje se sa zimskog na ljetni kada je prosječna temperatura vanjskog zraka barem 3 dana zaredom veća od određene vrijednosti.

Primjer: kada su 3 dana zaredom temperature više od 15 °C (ako je određena vrijednost 15 °C), zimski režim rada prebacuje se na ljetni.

 

Kombinirana toplinska pumpa/agregat za hlađenje RewaTemp

cns-rewatemp-dizalica-topline

Kombinirani uređaj RewaTemp brine o optimalnoj pripremi toplinske i rashladne energije. Kao energent upotrebljava obnovljivi izvor energije, plitku podzemnu vodu. Na jednom zaslonu korisnik može vidjeti stanje svih važnih vrijednosti uređaja, rad pojedinih kompresora, cirkulacijskih pumpi i protoke medija te temperaturne režime pojedinih medija (izvor topline, voda za grijanje, voda za hlađenje i topla voda za STV). Svi se podaci prikazuju u stvarnom vremenu.

 

Obnovljivi izvor energije – plitka bušotina

centralno-nadzorni-sustav-busotina

Shematski prikaz bušotine s osnovnim elementima kao što su potopna pumpa, zaporni ventil, termometri i mjerač razine vode. Važne informacije za korisnika jesu temperatura crpne i povratne vode te temperaturna razlika iskorištavanja i kontrola dinamičke razine vode koja služi za nadziranje i zaštitu pumpe od suhog rada.

 

Spremnik AccuTemp

cns-vrtec-kamnitnik-spremnik

AccuTemp spremnik je toplinske energije koji služi za akumuliranje topline temperaturnim raslojavanjem (održavanje razlike temperature), što je vrlo važno za pravilno funkcioniranje toplinske pumpe.

 

Razdjelnik i kolektor vode za grijanje

centralno-nadzorni-sustav-vrtic-kamnitnik-razdelilnik

Prikaz razdjelnika i kolektora toplinske energije s regulacijskim krugovima i stanjem vitalnih elemenata: stanje pumpe (rad, u mirovanju, smetnja), status ventila motora (otvoren, zatvoren ili postotak otvorenosti). Prikaz temperatura u stvarnom vremenu nalazi se na regulacijskim krugovima i na razdjelniku.

 

Protočna priprema tople sanitarne vode

cns-sanitemp-sanitarna-topla-voda

Protočna priprema tople sanitarne vode za potrebe vrtića i kuhinje na dvije temperaturne razine, vrtić 35 °C, kuhinja 60 °C. Akumulacija toplinske energije za grijanje STV-a vrši se na strani vode u sustavu (San 1.2), što predstavlja mnogo niži rizik od stvaranja bakterija legionele,budući da se ne akumulira grijani STV i potrebna je samo redovita periodična dezinfekcija cjevovoda i izmjenjivača topline.

Na ovom zaslonu korisnik ima kontrolu nad svim vitalnim elementima (pumpama, ventilima) i temperaturom STV-a. Svi se podaci prikazuju u stvarnom vremenu.

 

Klimatizacijski i ventilacijski uređaj za vrtić

cns-klima-uređaj-adconair

Na zaslonu se prikazuje shematski prikaz klimatizacijskog uređaja Adconair tip 76 s osnovnim vitalnim elementima (ventilatori, grijač, hladnjak, ovlaživač) i njihova stanja (rad, u mirovanju), kao i trenutačne vrijednosti količine zraka, otvorenosti ventila, rada pumpi te kompletne ulazne i izlazne temperature i relativne vlage zraka.

Aktivna željena vrijednost temperature dovodnog zraka inteligentno se određuje povezivanjem digitalne regulacije u pojedinim prostorijama, tako da se razlika između temperature u prostoru i temperature dovodnog zraka smanjuje na minimum. Količina zraka u uređaju regulira se na temelju kakvoće zraka senzora za CO2 u prostorijama, što značajno pridonosi uštedi energije.

 

Klimatizacijski i ventilacijski uređaj za kuhinju

cns-klima-uređaj-adsolair-56

Uređaj Menerga Adsolair ventilira kuhinju, hladi je te iz nje uklanja toplinu i vlagu. Povezan je s ventilacijskim stropom u kuhinji na način da putem visokoučinkovite rekuperacije iskorištava otpadnu energiju iz kuhinje za zagrijavanje svježeg zraka.

Količina zraka u uređaju regulira se na temelju radnog procesa u kuhinji.

 

Postavke vremena rada: Satnica

cns-sustav

Za sve uređaje (Rewatemp, Adsolair 56, Adconair 76, Sanitemp) i postupke (grijanje, hlađenje, priprema STV-a itd.) predviđena je satnica rada prikazana na zaslonu, koja korisniku omogućuje nekoliko uključivanja i isključivanja u jednom danu tijekom tjedna.

 

Pregled po prostorijama vrtića – igraonice

cns-sustav-vrtic-kamnitnik

Na zaslonu možemo vidjeti dio tlocrta vrtića (prizemlje) s jednostavno nacrtanim prostorima, odnosno igraonicama. Prikaz podataka daje vam uvid u željenu temperaturu i kakvoću zraka (CO2), kao i postavke za pojedini prostor.

Stvarne temperature prikazane su u pojedinim sobama, tako da se one mogu brzo kontrolirati bez potrebe za klikom na pojedini prostor. Crveni simboli označavaju prostore koji se trenutačno zagrijavaju radijatorima ili konvektorima. Plavi simboli označavaju prostore koji se trenutačno hlade konvektorima.

Prostor je opremljen inteligentnim regulatorima koji upravljaju grijaćim, rashladnim i ventilacijskim elementima, a oni su putem protokola Modbus povezani s kontrolerima digitalnog upravljačkog sustava i CNS-om.

 

Kuhinja i igraonica zahtijevaju poseban tretman

Kvaliteta i temperatura zraka u igraonicama i vrtićkim kuhinjama izuzetno su važni. Igraonica je prostor u kojemu djeca provode najviše vremena, gdje se zbog broja djece zrak znatno pregrijava, a kvaliteta zraka, zbog izdisanog CO2, brzo se pogoršava.

Kuhinja je prostor u kojemu se stvara velika količina vlage i gdje toplinska priprema hrane uzrokuje da se zrak znatno pregrijava, što zahtijeva intenzivno prozračivanje i hlađenje. U oba slučaja potrebna je posebna pažnja prilikom oblikovanja energetskog koncepta koji predstavlja temelj svake energetski učinkovite zgrade.

Dječji vrtić Kamnitnik moderno je i energetski učinkovito projektirana zgrada. Jedinstven volumen zgrade pomaže uštedjeti više energije, ali drži i do kratkih putova te se sastoji od više korisnih životnih prostora. Zahvaljujući cjelokupnom dizajnu, prostorije u vrtiću razigranije su i ugodnije, a upotrijebljeni materijali zdravi su i ugodni na dodir.

 

ISKAZNICA PROJEKTA DJEČJI VRTIĆ KAMNITNIK

Naziv projekta: Niskoenergetski Dječji vrtić Kamnitnik

Naziv objekta: Dječji vrtić Kamnitnik

Arhitektura: Mojca Gregorski, Kontra arhitekti d.o.o. (ex Modular arhitekti)

Fotograf: Miran Kambič

Lokacija: Škofja Loka

Mjesto i datum izrade plana: Maribor, kolovoz 2017.

Datum izvođenja: 2018. – 2019.

Površina: neto 3400 m2

Investitor: Općina Škofja Loka

Odgovorni voditelj projekta: Mojca Gregorski

Odgovorni projektant str. instalacija: Branko Zelenko, u.d.i.s., Menerga d.o.o.

 

Prednosti centralnog nadzornog sustava:

centralni-nadzorni-sustav

Uređaji koji udovoljavaju kriterijima energetski učinkovite zgrade – Dječji vrtić Kamnitnik

U Dječjem vrtiću Kamnitnik za grijanje i hlađenje koristi se toplinska pumpa i rashladna jedinica u jednom hibridnom uređaju – Menerga Rewatemp.

Naravno, ovo nije jedini uređaj koji zgradi osigurava niske troškove rada.

Osiguravanje kriterija energetski učinkovite zgrade postiže se nizom uređaja Menerga i ostalih komponenti:

Adconair 76 – riječ je o ventilacijskom uređaju s najvećim iskorištenjem energije.

Adsolair 56 – riječ je o klimatizacijskom uređaju i integriranom evaporativnom hlađenju, odnosno isparavanju.

AccuTemp – spremnik i hidraulički separator za sustave hlađenja i grijanja te grijanje sanitarne tople vode.

Avtor fotografij: Miran Kambič

Recent Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search