Energetski štedljiva gradnja – kako početi

 In Arhitektura, Dizalica topline, Energetska učinkovitost, Održivost, Pasivna gradnja, Rashladni agregat

Energetski štedljiva gradnja – kako početi?

 

Osviještenost ljudi o potrošnji energije

Usklađenost između zaštite okoliša i učinkovite potrošnje energije je cilj koji danas pokušavamo postići pri planiranju i gradnji prostorija u kojima boravimo.

Svijest o štednji energije sve je više zakonski regulirana te je prepoznatljiva na svakom koraku, a istovremeno sve više prodire u svijest ljudi kao nužna svakodnevna potreba. Osviještenosti su osim zakona pridonijeli poticaji EKO fondova i različite subvencije koje dobiva investitor kao nagradu za energetski štedljivu gradnju. Investitore zbog toga sve više zanima godišnja potrošnja energije za grijanje, ukupna potrošnja primarne energije te toplinski gubitci zgrade. Svjesni su činjenice da o ovim vrijednostima ovise troškovi održavanja zgrade kroz njen cijeli životni vijek.

Naš slogan:

“Energetski racionalan, ekonomičan i ekološko najprihvatljiviji izvor energije je štednja.”

potvrđuje usmjerenost modernog europskog društva!

Održiva gradnja – energetsko savjetovanje 

U današnje vrijeme je osim estetske, funkcionalne i ekonomične gradnje  potrebno uzeti u obzir i  četvrti čimbenik – gradnja za okoliš prihvatljive i energetski štedljive zgrade.  Sva četiri stajališta obuhvaća koncept energetski štedljive gradnje.

Kakva je zgrada građena na taj način?
Možemo reći da se radi o zgradi koja uz minimalnu potrošnju energije nudi visoku udobnost življenja kako ljeti tako i zimi. Tvrdimo da možemo jedino s oba uvjeta postići održivu gradnju, odnosno istinsku trajnost.

Energetsko varcna gradnja_resnicna trajnost

Za takvu zgradu je prije svega karakteristična:

  • dobra toplinska zaštita zgrade, prije svega vanjskih dijelova (vanjski zidovi, krov…),
  • precizna izvedba toplinske izolacije objekta, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti brtvljenju objekta, izvedbi toplinske izolacije bez parnih brana, posebno tzv. toplinskog mosta…,
  • korištenje pasivne sunčeve energije pomoću odgovarajućeg rasporeda staklenih površina objekta (velike prozorske površine na J i male na S) te ugradnja kvalitetnih prozora s vanjskim zastorima,
  • korištenje suvremenih, energetski štedljivih i ekološko prihvatljivih sustava grijanja, hlađenja i prozračivanja,
  • korištenje solarnih panela za samoopskrbu energijom (danas prihvatljiv način zbog povoljnih financijskih poticaja),
  • korištenje prirodnih resursa na lokaciji zgrade (prirodna hladovina ljeti, zemljani kolektori za prozračivanje, prikupljanje kišnice).

 

Planiranje i projektna dokumentacija

Za ispunjavanje ciljeva energetski štedljive gradnje potreban je integralni pristup od nacrta do izgradnje zgrade. To znači da moraju intenzivno i aktivno sudjelovati investitor, projektanti strojnih i električnih instalacija, projektant požarne sigurnosti, projektant konstrukcije te drugi sudionici.

Energetsko varcna gradnja_energetski koncept

Sve varijante i opcije moraju se riješiti u fazi planiranja, kada je potrebno pronaći optimalno rješenje. Zbog toga je potrebno postaviti pitanja i potražiti najbolje odgovore.

Energetsko varcna gradnja_uporaba energije

Traženje rješenja, promjene i različite prilagodbe pojedinih segmenata prilikom gradnje su nedopustive. Sve naknadne promjene su preskupe i sa svojim posljedicama nepredvidljive za završno stanje zgrade, što se pokazuje tek tijekom korištenja zgrade.

Zgrada mora funkcionirati kao živi organizam koji učinkovito manipulira s energijom. Znači da se procesi u zgradi odvijaju usklađeno, jednostavno i pravovremeno kako bi rezultati bili što povoljniji.

Energetsko varcna gradnja

Sve komponente međusobno trebaju biti promišljene i usklađene kako bi na kraju tvorile promišljenu cjelinu.

Energetsko varcna gradnja_hlajenje prezracevanje ogrevanje

U poduzeću Menerga takvom smo pristupu pri planiranju i gradnji zgrada posvetili veliku pažnju i puno znanja. Uspješno smo surađivali u gradnji brojnih zgrada gdje je postignuta stvarna održivost, što potvrđuju također i međunarodna priznanja i nagrade.

Zahtjevi koje ispred tehnike stavlja koncept energetski štedljive gradnje

Nastojanja za usklađivanjem između zaštite okoliša, udobnosti i učinkovite potrošnje energije odražavaju se također i u sustavu grijanja, hlađenja i prozračivanja zgrada.

Važan sastavni dio učinkovitog sustava grijanja i hlađenja zgrade je suvremeni uređaj za proizvodnju energenta – danas najčešće dizalica topline i agregat za hlađenje u jednom. Uređaj mora osiguravati:

  • visoke uštede pri potrošnji energenta
  • visoku udobnost korisnika i
  • manje zagađivanje okoliša.

Cijeli sustav grijanja i hlađenja mora se brzo prilagođavati trenutnim toplinskim potrebama zgrade. Na taj se način sprječava pregrijavanje/pothlađivanje pojedinih prostorija i time povezani toplinski gubici/dobici te neudobnost korisnika. Isto vrijedi za ventilacijske uređaje koji z ugradnjom visoko učinkovitih rekuperatora i regeneratora utječu na potrošnju energije, a istovremeno osiguravaju udobnost življenja.

Dodatan i važan tehnički čimbenik je upravljanje i regulacija svih sustava u zgradi. Upravljanje treba biti učinkovito i jednostavno, što je kombinacija koja je najzahtjevnija. Korisniku mora omogućiti odlično iskustvo, jednostavno rukovanje, mijenjanje postavki i brzi odaziv. Današnji sustavi to već omogućuju, ali je prilikom planiranja potrebno biti optimalan, što se  tiče želja i potreba.

Energetski štedljiva gradnja i iskustvo življenja?

Činjenica jest da je način boravka u energetski štedljivim zgradama drugačiji, nego što smo inače naviknuti živjeti. Potrebno je promijeniti način mišljenja i običaje. Stalno moramo biti svjesni kako možemo doprinijeti racionalnom korištenju energije i energenata kako izvora ogrjevne/rashladne energije tako i električne energije i na kraju pitke vode.

Uvažavanjem ovih osnovnih polazišta postići ćemo učinak koji energetski štedljiva gradnja omogućuje nama i svima koji dolaze iza nas.


Početna fotografija: StockMonkeys.com via Foter.com / CC BY

INTERESIRA VAS ODRŽIVA ILI ZELENA GRADNJA?

Pozivamo vas da se obratite našom prodajnom i tehničkom savjetniku.

Recent Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search