Proizvodna hala – klimatizacija

 In Energetska učinkovitost, Hlađenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Obnovljivi izvori, Rekuperator, Ventilacija, ventilacijske komore

Ventilacija hala i klimatizacija hala

Industrijska proizvodnja sve je zahtjevnija. Ne samo sa stajališta tehnologije, nego i zbog uvjeta u kojima se pojedini radni proces odvija. Zbog toga ventilacija hala nikada nije bila važnija.

Nekada je bilo dovoljno da je bila proizvodna hala dovoljno velika i visoka, da je natkrivena te se je smatralo da je ugodna za radnika ako je bila grijana. Na žalost radnicima često nisu bili osigurani prikladni uvjeti.

Živimo u vrijeme brzog tehnološkog razvoja koji traži zahtjevnije uvjete u proizvodnim objektima, nego ikada prije. U tim proizvodnim objektima se naime odvijaju zahtjevni tehnološki procesi, kojima je potreban vrlo visoki stupanj kvalitetnih uvjeta, boljih nego što je to potrebno radnicima.

 

Klimatizacija proizvodnih hala_1

 

Uvjeti za radne procese

Razvojem tehnike i tehnologije se usporedno zaoštravaju i uvjeti mikroklime u prostoru u kojem pojedini proizvodi nastaju.

Visoka kvaliteta proizvoda i uska tolerancija izrade (npr. auto dijelova) zahtijevaju konstantnu temperaturu u sredini u kojoj se odvija obrada i proizvodnja. Također je i relativna vlažnost zraka  vrlo važan čimbenik za određeni tip proizvodnje (npr. izrada ploča za rezanje i brusilica). Važan čimbenik je i održavanje čistoće, što je vrlo važno u proizvodnji elektronike.

Dakle, za industrijsku proizvodnju nije dovoljan samo prostor i krov, nego je potrebno osigurati mnogo više.

 

Klimatizacija proizvodnih hala_2

 

Proizvodna hala i negativni vanjski utjecaji

Proizvodne hale su obično vrlo velike i visoke, što nameće priroda proizvodnje. Osigurati relativno stabilne mikroklimatske uvjete (temperaturu, vlažnost, čistoću i sl.) po cijelom volumenu iznimno je teško iz sljedećih razloga:

 • obično se kod radnih procesa oslobađa puno topline, što se odražava na povećanju temperature u prostoru,
 • osim topline oslobađaju se i razne emisije (plinovi, prašina, dim itd.),
 • zbog transportnih zahtjeva prostori se neprestano otvaraju, što povećava utjecaj vanjskih čimbenika, a temperatura i vlaga imaju vrlo negativan utjecaj.

To je samo nekoliko glavnih čimbenika koji onemogućuju stabilno i jednakomjernu mikroklimu.

 

Kako osigurati odgovarajuće uvjete

Da bismo situaciju u proizvodnoj hali imali pod kontrolom, potrebno je poznavati radni proces i njegov utjecaj na okoliš koji se odražava u temperaturi, vlazi, onečišćenju i sl.

Budući da su proizvodnje uglavnom termički intenzivne, često je osnovni problem hlađenje. Na temelju toga je potrebno napraviti koncept kondicioniranja proizvodnih prostorija. To je moguće jedino putem zraka koji je nositelj topline, vlage i emisija.

 

Klimatizacija proizvodnih hala_3

Potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju, grijanje, vlaženje, hlađenje, razvlaživanje, filtriranje, dakle osigurati odgovarajuće termodinamičke procese kako bismo ispunili sve tražene uvjete.

Obično su za to potrebne relativno velike količine zraka, a posljedično i veliki ventilacijski uređaji te velika toplinska i rashladna snaga. Budući da se svi ovi troškovi odražavaju u cijeni proizvoda, bilo bi dobro te troškove svesti na minimum. Da bismo to postigli, potrebno je:

 • proizvodne hale graditi tako da zadovoljimo građevinsko-fizikalna svojstva kako bismo smanjili vanjske utjecaje (izolacije, brtvljenje itd.),
 • transportnu logistiku provoditi tako da se vanjski nepovoljni uvjeti svedu na minimum,
 • primijeniti tehniku ventilacije i klimatizacije koja u prostoru održava odgovarajuće uvjete i koja je energetski štedljiva i racionalna,
 • ako je moguće, toplinsku i rashladnu energijo osigurati iz obnovljivih izvora.

 

Klimatizacija visokih proizvodnih hala

Visoke hale su obično potrebne zbog visine proizvodnih strojeva i internog transporta, kao što su kranske staze, dok se proces obrade i proizvodnje provodi u halama do visine oko tri metra. Zbog toga je pažnju potrebno posvetiti hali i izabrati koncept rješenja koji osigurava odgovarajuće uvjete i pri tome iskoristiti prirodne zakonitosti kretanja zraka:

 • ulaz zraka neka bude u najnižoj točki, a izlaz u najvišoj točki hale – tzv.odsisno-tlačna ventilacija,
 • osigurati je potrebno prikladnu brzinu istjecanja da ne dolazi do propuha,
 • ako je moguće, mjesto ulaza zraka neka bude u blizini izvora topline (strojeva) i odgovarajuće porazdijeljeno,
 • potrebno je osigurati »bazenski« efekt,
 • potrebno je postići prirodni uzgon zraka s preuzimanjem topline i emisija kako bi se zrak odvodio u više slojeve,
 • sporo kretanje zraka omogućuje temperaturno raslojavanje, a isto odvođenje topline s velikom temperaturnom razlikom, što jako smanjuje potrebnu količinu zraka,
 • ulazni zrak ljeti nije potrebno pretjerano hladiti (do približno 19 °C).
izpodrivno prezracevanje

Odsisno-tlačna ventilacija je najučinkovitija u visokim prostorima.

Hladen zrak vstopa v bivalno cono

Hladan zrak ulazi u prostoriju radijalno.

 

Ventilacijski i klima uređaji

Pravilni koncept rješenja klimatizacije proizvodnih hala smanjuje potrebnu količinu zraka, a odgovarajuća tehnika prozračivanja zrak kondicionira (priprema) energetski racionalno, što znači:

 • primjena visokog stupnja rekuperacije zimi (dvostupanjski križni rekuperator, učinak viši od 80%),
 • primjena indirektnog adijabatskog hlađenja ljeti (učinak viši od 90%), smanjenje potrebe za rashladnom energijom do 70%,
 • regulacija količine zraka ovisi o uvjetima u hali,
 • energetski učinkovita ventilatorska tehnika, kontinuirana regulacija,
 • automatika i regulacijska tehnika osiguravaju optimizaciju procesa u klima uređaju.

Adsolair-55-56-57-58-7

Više o uređaju možete pročitati na poveznici: Adsolair

 

Priprema toplinske i rashladne energije

Unatoč energetski štedljivim i učinkovitim klima uređajima, još uvijek je potrebno pripremiti toplinsku i rashladnu energiju koja nedostaje. U tu svrhu je gotovo svugdje moguće primijeniti uređaje koji korištenjem obnovljivih izvora vrlo racionalno s visokim učincima proizvode energiju.

Klimatizacija proizvodnih hala - Primjer pripreme toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora

Primjer pripreme toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora

Više o tome možete pročitati na sljedećoj poveznici: Rewatemp

 

Ukratko…

Svaka proizvodnja ima svoje posebnosti, zato je važno individualno proučiti situaciju i zahtjeve prije odabira odgovarajućeg koncepta ventilacije i klimatizacije. Zbog velikih površina i volumena proizvodnih prostorija, pogrešna odluka može značiti ogromno povećanje investicije i troškove održavanje. Menerga je među prvim poduzećima u Sloveniji u industriju uvela tzv. prozračivanje istiskivanjem zraka, što je velika prednost kako za ugodno osjećanje zaposlenih, tako i za smanjenje investicije i troškova održavanja.

INTERESIRA VAS KLIMATIZACIJA I PROZRAČIVANJE PROIZVODNE HALE?

Pozivamo vas da se obratite našom prodajnom i tehničkom savjetniku.

Recent Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search