Ventilacija s rekuperacijom – kakva je cijena i što je određuje