Klimatizacija i ventilacija vrtića

 In Energetska učinkovitost, Klimatizacija, Komfortna klimatizacija, Regenerator, Rekuperator, Ventilacija, ventilacijske komore, Vrtic

Klimatizacija i ventilacija vrtića

Prilikom planiranja novih ili sanacije postojećih vrtića posebnu pažnju treba posvetiti ventilaciji i klimatizaciji vrtića. Zgrada mora biti zamišljena racionalno i energetski štedljivo te mora zadovoljavati tehničke i okolišne standarde te načela održive gradnje.

Osim toga, zgrada mora korisnicima, djeci i zaposlenima, nuditi prikladnu udobnost. Izvrsna klimatizacija i ventilacija vrtića postiže se:

  • održavanjem temperature (grijanje, hlađenje),
  • osiguravanjem odgovarajuće količine zraka,
  • odvođenjem štetnih emisija iz prostora.

 

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev

 

Zašto svježi zrak…?

…Za potrebe disanja

Odrasla osoba pri poslovima koji se obavljaju sjedeći treba približno 0,5 m3 svježeg zraka na sat. U izdahnutom zraku je približno 0,4 % ugljičnog dioksida (CO2). Prema Dr. Max von Pettenkoferu, pioniru na području higijene, dopuštena količina CO2 u izdahnutom zraku iznosi 0,1 %. Iz toga proizlazi da je osobi za normalno disanje potrebno približno 20m3 svježeg zraka na sat.

Za normalan život čovjeku su potrebni zrak, hrana, voda i odjeća. Od toga je sigurno najvažniji zrak jer bez zraka možemo preživjeti najviše 3 minute bez posljedica. Posve je razumljivo da je zrak dostupan ali moramo biti svjesni da je tako samo u čistoj i otvorenoj okolini. Kada okolinu ograničimo na određeni prostor moramo zrak kontrolirano dovoditi.

U prostorijama vrtića, gdje se nalaze djeca koja se intenzivno razvijaju zatvorena više sati, potrebno je u skladu s propisima (Pravilnik o ventilaciji i klimatizaciji zgrada) osigurati odgovarajuću ventilaciju.

Kvaliteta zraka ovisi o koncentraciji CO2 koja se mjeri u jedinicama ppm (parts per million – broj čestica na milijun). Granična vrijednost je 1000 ppm, pri kratkotrajnim opterećenjima uvjetno do 1500 ppm.

U sljedećem grafu je prikazan utjecaj koncentracije CO2 na raspoloženje:

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev- skala vpliva koncentracije CO2

…Zbog emisija

Građevinski materijal i oprema stvaraju emisije najrazličitijih tvari koje su štetne za zdravlje te ih je potrebno stalno odvajati iz prostora. Zbog toga je treba količinu svježega zraka, potrebnog za disanje, povećati za odvođenje emisija. Vrijednosti koje je potrebno uvažavati u vrtiću navedene su u iznad navedenom pravilniku.

Tabela dopustne koncentracije notranjih onesnazevalcev zraka

…Radon

Radon je prirodni plin i na određenim područjima su njegove koncentracije veće od preporučenih. Radi se o nereaktivnom plinu bez boje, mirisa i okusa, dolazi iz zemlje, stijena, podzemnih voda itd. Brojna istraživanja dokazuju i objašnjavaju štetnost na ljude. Dokazano je da je osim pušenja izlaganje radonu drugi najčešći uzrok nastanka plućnog raka kod ljudi koji ne puše. Dva postotka svih zloćudnih bolesti koje bilježe u Europi su prema istraživanjima posljedica izlaganja radonu.

U Sloveniji je određena prosječna granična vrijednost godišnje koncentracije radona u zraku za okolinu u kojoj boravimo 400 Bq/m3, a preporučena do 200 Bq/m3.

Prihvaćena je Direktiva EU 90/143 EURATOM prema kojoj je određena preporučena godišnja koncentracija za stambene prostore. Za zgrade izgrađene nakon 1990. godine koncentracija ne smije prelaziti 200 Bq/m3, a za zgrade izgrađene prije 1990. godine 400 Bq/m3.

Potrebna količina svježeg zraka u vrtiću – ventilacija i klimatizacija

Prema pravilniku o ventilaciji i klimatizaciji zgrada minimalna količina svježega zraka za vrtiće, uključivo s dodatkom za emisije, iznosi 10,1 m3/hm2.

Za igraonicu veličine 60 m2 potrebna je količina svježeg zraka od 600 m3/h, što znači izmjenu zraka 2 do 3 puta na sat. Uz pretpostavku da je u igraonici 20 djece, dolazimo do vrijednosti 30 m3/h po osobi, što je preporučljiva vrijednost.

Iznimno važne su i vrijednosti radona. Smanjivanje ili sprječavanje štetnosti radona moguće je stalnim prozračivanjem prostora. To posebno vrijedi za postojeće vrtiće, gdje odabir prikladne lokacije za vrtić više nije moguć.

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev-mrezni prikaz koncentracij radona

 

Ventilacija i energetska učinkovitost

Kako bi se u vrtićima osigurala ugodna mikroklima, u skladu s propisima potrebno je voditi računa o odgovarajućoj kontroliranoj ventilaciji. Zbog zahtjeva energetske štedljivosti obično je predviđena prisilna ventilacija s uređajima koji imaju visoki učinak povrata energije iz otpadnog zraka na svježi zrak (rekuperacija ili regeneracija).

Budući da prema pravilniku o gradnji vrtića treba voditi računa i o relativnoj vlažnosti,  preporučljivo je da se koriste ventilacijski uređaji koji imaju osim topline sposobnost povrata također i vlage (regeneracija).

Primjer takvog uređaja je Resolair, koji ima učinak povrata

  • topline veći od 90 % i
  • vlage veći od 72%.

 

 

Primjer mjerenja mikroklimatskih uvjeta

U donjem grafu su prikazana mjerenja stanja mikroklime u razredu osnovne škole Destrnik, gdje je provedena ventilacija s navedenim uređajem. Uvjeti u učionici su slični uvjetima u vrtiću.

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev-intervalna meritev koncentracije CO2

Intervalno mjerenje koncentracije CO2, T i RH u OŠ Desternik u učionici / 25. 2. 2013. između 10:09 i 11:42

 

Iz mjerenja proizlaze sljedeći zaključci:

Prosjek: Tn = 20,97 °C RHn = 32,68 % CO2n = 1041 ppm
Min:   Tn = 19,50 °C RHn = 29,70 % CO2n = 712 ppm
Max:     Tn = 21,60 °C RHn = 34,70 % CO2n = 1306 ppm

Broj osoba: 20 – 25 učenika + učitelj

  • temperatura u učionici kreće se u granicama optimalnog,
  • pri normalnoj popunjenosti učionice s učenicima sustav centralne ventilacije uspješno održava prikladnu kvalitetu zraka,
  • pri nazivnom, običnom radu centralnog ventilacijskog sustava (CVS) je u učionici razina zvuka u granicama prikladne vrijednosti (manja od 35 dB),
  • opća ocjena mikroklime u prostoru jedobra, a relativna vlažnost na donjoj granici.

 

Sažetak…

U suvremenom svijetu se veći dio svoj života nalazimo u zatvorenim prostorima, zbog toga je vrlo važno kakav zrak udišemo. Za trajno očuvanje zdravlja je kvaliteta zraka najvažniji čimbenik. Trebamo biti svjesni da su djeca naše bogatstvo i budućnost, zato je vrlo važno da u svojoj najintenzivnijoj fizikalnoj i intelektualnoj fazi razvoja imaju odgovarajuće uvjete, a kvaliteta zraka i odsutnost štetnih emisija nalaze se na prvom mjestu!

Recent Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search