Rewatemp – dizalica topline i rashladni agregat u jednom

 In Dizalica topline, Energetska učinkovitost, Grijanje, Hlađenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Komfortna klimatizacija, Obnovljivi izvori, Rashladni agregat

Dizalica topline i rashladni agregat u jednom

Energetske potrebe suvremenih energetsko učinkovitih zgrada u posljednjem su se desetljeću znatno promijenile. Sve više cijene energenata i strože zakonodavstvo na području učinkovite potrošnje energije zbog promjena globalne klime dovelo je do poboljšanja toplinske zaštite zgrada.

Suvremene zgrade imaju, u usporedbi s onima iz prošlog tisućljeća, osim sve bolje zrakonepropusnosti također i dosta manje specifične toplinske potrebe, a sve to zbog zaštite od gubitka topline kroz ovojnicu zgrade. Posljedično su se smanjile toplinske potrebe za grijanjem. Zbog zaštite od gubitka topline povećale su se rashladne potrebe suvremenih zgrada jer se u prijelaznom razdoblju zgrada ne može rashlađivati kroz vanjsku ovojnicu koja je učinkovito toplinski izolirana.

 

Grijanje i rashlađivanje istovremeno

U većim zgradama, gdje je izrazita podjela prostorija koje se nalaze u unutrašnjosti tlorisa te onih uz ovojnicu zgrade, dolazi do istovremenih potreba za rashlađivanjem i grijanjem. Do sličnih situacija dolazi također i u objektima s izrazitom orijentacijom sjever-jug i u objektima s različitim sadržajima i unutarnjim izvorima topline.

 

Slika2_ogrevanje_hlajenje

Kombinirana dizalica topline i rashladni agregat Rewatemp omogućuju energetski učinkovito istovremenu pripremu ogrjevnog i rashladnog medija te tako predstavljaju odgovor na potrebe suvremenih zgrada.

Uređaj je osmišljen za iskorištavanje najučinkovitijih obnovljivih izvora energije, kako otvorenih tako i zatvorenih sustava, kao npr.:

 • podzemne vode
 • površinske, morske vode
 • iskorištavanje topline tehnoloških voda
 • geosonde
 • zemljani kolektori.

Navedeno dodatno povećava energetsku učinkovitost sustava.

Rewatemp_dizalica topline-rashladni-agregat

Rewatemp je rezultat daljnjeg razvoja tehnologije dizalice topline voda/voda. Poseban hibridni koncept uređaja s odvojenim isparivačem rashladnoga sredstva omogućuje istovremenu funkciju grijanja i hlađenja.

Rewatemp zamjenjuje klasičnu dizalicu topline voda/voda i rashladni agregat jer se funkcije ova dva uređaja nalaze u zajedničkom kućištu s jednim rashladnim krugom, što omogućuje vrlo učinkovito funkciju istovremenog grijanja i hlađenja.

 

Rewatemp-Dizalica-Topline-Rashladni-Agregat

 

Moguće je isporučiti i hladnjak vrućih para koji omogućuje osim navedenog i pripremu tople sanitarne vode do temperature 70 °C u zajedničkom rashladnom krugu u svim načinima rada uređaja. Tako nema potrebe za ugradnjom dodatnih visokotemperaturnih dizalica topline za dogrijavanje na više temperature (t. i. »booster« dizalica topline).

 

Koncept sistema Rewatemp

Uređaj djeluje tako da pri pripremi rashladnog medija istovremeno pripremi i ogrjevni medij koji se koristi za pokrivanje eventualnih toplinskih potreba zgrade.

 

koncept_sistema Rewatemp

 

 • Kada su potrebe za grijanjem i rashlađivanjemuravnotežene, uređaj omogućuje da se višak topline iz jednog dijela zgrade prenosi u onaj dio gdje topline nedostaje. Pri tome nema potrošnje obnovljivih izvora energije. Ogrjevna energija, koja se kod konvencionalnih sustava odbacuje, koristi se za pokrivanje ogrjevnih potreba.
 • Ako je potrebno više ogrjevne i manje rashladne energije, aktiviraju se oba isparivača. Dobivenu toplinu uređaj prenosi za potrebe hlađenja i grijanja objekta, a nedostatak topline dobiva iz dodatnog isparivača koji oduzima toplinu obnovljivom izvoru.

 

Rewatemp-Dizalica-Topline-Rashladni-Agregat

 

Značajke uređaja Rewatemp:

 • istovremena priprema ogrjevnog i rashladnog medija
 • kontinuirana regulacija jačine grijanja i hlađenja
 • nadzor razine ulja i sustava za automatsko dopunjavanje za svaki rashladni kompresor
 • opcijski je moguća istovremena priprema tople sanitarne vode u svim načinima rada uređaja
 • rashladno sredstvo R410a
 • tehnologija najsuvremenijih spiralnih kompresora
 • sustavni ogrjevni brojevi (COP) preko 5
 • sustavni rashladni brojevi (EER) preko 6.

 

oljni_management_nadzor nivoja olja

 

Prednosti hibridnog uređaja Rewatemp

 • funkcija grijanja, hlađenja i pripreme tople sanitarne vode obavlja se samo jednim rashladnim sustavom
 • minimalna potrošnja energije zbog prave istovremene funkcije pripreme ogrjevnog i rashladnog medija (bez preklapanja načina grijanja i hlađenja kao kod reverzibilnih toplinskih crpki)
 • minimalna električna priključna snagana objektu – dizalica topline, rashladni agregat te sustav za grijanje tople sanitarne vode u jednom uređaju
 • minimalni prostorni zahtjevi
 • vrlo pouzdana funkcija i dug životni vijek zbog standardno ugrađenog sustava upravljanja uljem
 • jednostavno održavanje zbog malog broja habanju podvrgnutih dijelova
 • jednostavna integracijau hidraulični sustav
 • primjena energetski najučinkovitijih obnovljivih izvora energije.

 

Rewatemp u višenamjenskom objektu Mercator Pesnica

Višenamjenski objekt Mercator Pesnica za grijanje i hlađenje koristi uređaj Rewatemp koji iskorištava geotermalnu toplinu s 24 geosonde. Prosječni mjesečni trošak za klimatizaciju, prozračivanje i grijanje smanjen je s 1,6 EUR/m2 na 0,45 EUR/m2. Više o objektu na ovoj poveznici.

Mercator Pesnica

 

Ukratko…

Uređaj Rewatemp je pravi odgovor na potrebe suvremenih zgrada. S naglaskom na održivom stajalištu, jer su ugrađeni sustavi za postizanje najveće pouzdanosti i dugog životnog vijeka, smanjuje potrebnu uloženu energiju te snižava troškove u cijelom životnom ciklusu uređaja, uključivo s troškovima održavanja. U energetski štedljivom objektu s potrebama za grijanjem i hlađenjem je uređaj Rewatemp središnji energetski uređaj, kojim je moguće postizati optimalne uvjete udobnosti boravka uz vrlo niske troškove rada uređaja.

Više o uređaju Rewatemp možete pročitati na ovoj poveznici

 

 

Recent Posts
Stupite u kontakt s nama još danas!

Kontakt

Start typing and press Enter to search